Nishani i Suziut

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përhershme Data e Mbrojtjes: 632/55


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2010


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2011


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012Historiku


Suzi efendiu në Prizren ka jetuar gjatë shek. XV-të. Në anën e majtë të Lumbardhit ka ndërtuar një mezxhid (xhami pa minare), një shkollë me leximore (bibliotekë), një çeshme (krua) dhe një urë prej gurit. Kjo lagje quhet Lagjja e Suziut. Emri i poetit dhe historianit të famshëm është Muhamed-efendi i biri i Mahmudit i biri i Abdullahut me pseudonim “Poeti Suzi”. Një kohë Suziu ka qenë Kadi (Gjykatës) derisa nuk angazhohet si sekretar personal i Gazi Ali-beut Mihalogllu dhe ka marrë pjesë në luftëra së bashku me te. Ka shkruar më se 15.ooo vargje. Ka qenë mësimdhënës në shkollën që ka themeluar. Po ashtu edhe bibliotekën e ka pasuruar me tituj të autorëve të njohur. Vdiq në vitin 1524 dhe u varros në oborrin e xhamisë në anën jug-lindore. Pranë varrit të Suziut është varri i vëllait . Guri mbivaror është i gdhendur në mermer në të cilën është mbishkrimi në gjuhën arabe në pesë rreshta me shkrimin sylys, dimenzionet 50x32cm pa zbukurime. Ka këtë përmbajtje: "Mëshirë për shpirtin e të ndjerit Suzi Zerrini Qelebi, viti hixhri 931-miladi 1524"Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 000415


Emri: Nishani i Suziut


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – PrizrenLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Prizren


Qyteti/Fshati: Prizren


Lokaliteti: Islahana e vjetër, oborri i xhamisë së Suziut


Kodi Postar: 20000


Emri i rrugës: Suzi ÇelebiLloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Osmane


Shekulli: XVI