Teqja e Kaderive Zingjirli

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përhershme Data e Mbrojtjes: 17/74


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2010


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2011


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012Historiku


Teqja e Kaderive, dega Zingjirli gjendet në lagjen e Kurillës në pjesën veri-lindore të Prizrenit. Ky tarikat është ndër më të vjetrit në Prizren. Është themeluar rreth viteve1655 nga Sheh Hasan-baba nga Horosani. Kompleksi i teqes përbëhet prej disa objekteve: Teqja me sallën e lutjes – Semahane dhe dhomën e Shehut. Oborri ku gjendet një çeshme e vjetër nga guri, me mbishkrim në gjuhën Arabe. Në pjesën veri-lindore gjendet tyrbja dhe varrezat e vjetra të shehlerëve dhe themeluesve të tarikatit Kaderi. Objektet e banimit për familjarët e Shehut dhe objektet përcjellëse. Hyrja në kompleks realizohet nëpërmjet portës së vjetër gjysmëharkore, në pjesën lindore. Enterieri i Semahanes është i pasur me elemente të vjetra që i përkisnin themeluesve të tarikatit Kaderi dhe Shehlerëve. Nga elementet e ruajtura deri më sot vlen të përmenden Gur i vjetër i cili simbolizon vendin ku është caktuar ndërtimi i teqes; Armë të vjetra; Instrumente muzikore dhe Flamuj të vjetër me mbishkrim në gjuhën arabe që i takonin Shehlerëve të teqes.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 000406


Emri: Teqja e Kaderive Zingjirli


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – PrizrenLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Prizren


Qyteti/Fshati: Prizren


Lokaliteti: Kurillë


Kodi Postar: 20000


Emri i rrugës: KurillaLloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Osmane


Shekulli: XVII