Tërësia Urbanistike Çarshia e Madhe

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përhershme Data e Mbrojtjes: 19.02.1955-nr.59/55Historiku


Tërësia urbanistike e Çarshisë së Madhe përmban 525 objekte të rëndësishme. Njihet si çarshia më e madhe në Evropën Juglindore. Ka kryer funksionin e zejtarisë, tregtisë dhe administratës qendrore të asaj kohe. Sot është kompleks kulturo-historik, turistik, zejtar dhe tregtar. Të gjitha ngjarjet që lidhen me qytetin e Gjakovës lidhjen e kanë me zhvillimin e Çarshisë së Madhe. Karakteristikë arkitektonike është ndërtimi i saj, stili i ndërtimit është tradicional, me material vendas: gurë, dru, qerpiçë, qeramidhe e vjetër, plumb etj.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 000334


Emri: Tërësia Urbanistike Çarshia e Madhe


Klasa: Ansambël


Institucioni: QRTK – GjakovëLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Gjakovë


Qyteti/Fshati: Gjakovë


Lokaliteti: Çarshija e Madhe


Kodi Postar: 50000


Emri i rrugës: Ismajl QemajliLloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Osmane


Shekulli: XVI