Pročitajte više

Redosled po:

...

 Jashar Pasina albanska kula

Jashar Pasina albanska kula

Hadži Zekina kula (utvrđena kamena kuća) u selu Lešane, je arhitektonska izgradnja sa kulturno - istorijskim vrednostima, podignuto sa strane Hadži Zeke, dobro poznati iluminator. Izgradnja je sprove...

 Konak  Haki Spahije

Konak Haki Spahije

Konak Haki Spahije Konak P + 1 je deo Spahijove porodičnog imanja, gde izuzev konaka, sastavni deo rezidencijalnog kompleksa bili su i neki objekti koji se održavaju u prizemlju. Zgrada je izgrađe...

 Konak Tahir Bega

Konak Tahir Bega

Konak Tahir Bega nalazi se na starom delu Peći i, izgrađen je 1800 godine. Do 1960 godine bila je u središtu grada (između objekta opštine i pošte), zatim je prenošena u Trgu Hadži Zeka, gde se sad...

 Muzička škola u Gnjilanu (bivši Saraj Mustafa Paše)

Muzička škola u Gnjilanu (bivši Saraj Mustafa Paše)

U gradu Gnjilanu, preko puta Atik Džamije, nalazi se objekat muzičke škole, bivši Saraj Mustafa Paše. Ovaj objekat je izgrađen 1887 godine, a izgradio ga je Mustafa Paša i služio je za stanovanje. Pr...

 Novobrda Dvorac

Novobrda Dvorac

Na jednoj maloj planini između Prilepnice i Krive Reke, na oko 30-35 km zapadno od Gnjilana i oko 39 kilometara na jugoistoku Prištine, čuvaju se ruševine srednjovekovne tvrđave Novog Brda. Na osnovu ...

 Stambena kuća - bivša Akademija Nauke i Umetnosti - Kosovë

Stambena kuća - bivša Akademija Nauke i Umetnosti - Kosovë

Kuća datira još od XIX veka i predstavlja retki primer stare gradske arhitekture stanovanja. Podaci govore da je ova kuća bila jedna od mnogih pansiona u Prištini. Bila je vlasništvo Tefik Rušit Miraš...

 Zgrada osnovne škole na Albanskom jeziku

Zgrada osnovne škole na Albanskom jeziku

Prva Albanska škola na Kosovu – Crkva Svetog Đorđa nalazi se u selu Gornja Stubla, opština Vitine. Istorijat škole je potiče ranije od imenovanja iste i tačnije reč je o Koledžu Svetog Luke, koji je z...

Ali Bajraktarijeva Kula

Ali Bajraktarijeva Kula

Ali Bajraktarijeva Kula U centru sela Vranoc, u kompleksu kule nalazi se kula albanskog patriota za nacionalno pitanje Ali Bajraktari, koja datira iz druge polovine XVIII veka. Dakle, ova konstrukc...

Ali Bel Bicaja Mlin sa Kulom

Ali Bel Bicaja Mlin sa Kulom

Mlin sa kulom je četvorougaonog oblika i četvorougaonog krova. Mlin izgrađen je na spratu, etaža mlina je P+1, a izgrađen je u XX v. od kamenja i drveta. Ovaj mlin izgrađena je u obliku kule a osim ...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.