Pokretna baština

okretna arheološka baština Kosova predstavlja najbolji dokaz našeg kulturnog bogatstva. Arheološka zbirka Kosova sastoji se od arheoloških predmeta otkrivenih na teritoriji Kosova. Prve informacije o arheološkim nalazima potiču iz perioda između dva svetska rata.Pročitajte više

Prvo arheološko iskopavanje sprovedeno je na humci iz gvozdenog doba u selu Neprebište u opštini Suva Reka. Arheološke zbirke Kosova obogaćene su kampanjama karaktera arheološkog izviđanja i iskopavanja, posle osnivanja Muzeja Kosova 1949. godine. Prvo arheološko iskopavanje sprovedeno je 1951. godine na Tvrđavi Novo Brdo, da bi se kasnije nastavilo sa mnogim drugim ekspedicijama. U periodu od '60-'80. godine sprovedene su mnoge ekspedicije karaktera arheološkog izviđanja i iskopavanja u mnogim naseljima i nekropolama iz različitih perioda, od neolitskog doba do kasnog srednjeg veka. Sa osnivanjem Arheološkog instituta Kosova 2002. godine, počinje nova etapa u oblasti arheoloških istraživanja i obogaćivanja arheološke zbirke. Arheološka zbirka Kosova predstavlja dokaz o životu, kulturi i ekonomiji zemlje. U nastavku teksta navedeni su neki od najvažnijih nalaza:

Antropomorfna figura (rani neolit, mesto na kojem je pronađena: Vlašnja – Prizren), muzički instrument – okarina (rani neolit, mesto na kojem je pronađena: Rudnik – Srbica/Skenderaj), antropomorfna figura tipa "Boginja na Tronu" (kasni neolit, mesto pronalaženja: Bariljevo, Fafos, Predionica), dekorativna vaza (eneolit, mesto na kojem je pronađena: Hisar – Suva Reka), kamena sekira (rano bronzano doba, mesto na kojem je pronađena: Tica – Srbica/Skenderaj), ćilibarski privezak (srednje gvozdeno doba, mesto na kojem je pronađen: Pećka Banja – Peć), pogrebna stelja (haljina) (mesto na kojem je pronađena: u blizini Tvrđave u Kamenici), Medaljon cara Proba otkriven u Ulpiani, bronzana lampa otkrivena u Ulpiani, ploča sa natpisom otkrivena u Ulpiani, bista žene dardanke izrađena u mermeru koja je otkrivena u Klokotu, brojne stele-nadgrobni spomenici, natpisi, posuđe, alati, nakit i razni ukrasi.

Napomena: Arheološka i etnološka zbirka Kosova (676 arheoloških eksponata i 571 etnoloških eksponata) i dalje se nalazi u Srbiji.

Order by:
Ženska košulja

Ženska košulja

Ženska košulja – Deo je narodne nošnje iz Metohije. Košulja je od tkanine rađene na tkaču. Prednji deo kragne je izrezan u obliku slova "T", i kako kod kragne, tako i kod rukava, ukrašena je cvetnim m...

Ženska košulja

Ženska košulja

Ženska košulja – deo naroden nošnje iz Drenice. Sašivena je od tkanine satkane na tkaču. Na prednjem delu kragne izrezane u obliku slova "T", kako kod rukava, tako i kod kragne, ukrašena je raznovrsni...

Ženska košulja

Ženska košulja

Ženska košulja – deo je narodne nošnje Medveđa, izrađena od tkanine, satkane na tkaču. Rukavi i kragna su izvezane iglom različitih motiva. ...

Testija

Testija

Glinena posuda za držanje vode i ostalih napitaka. Pripada XX veku. ...

Tavanska rozeta (Tavanište)

Tavanska rozeta (Tavanište)

Deo je dekora za tavane (u sobama), izrađen od narodnih majstora. Tehnika rada je izvedena klasičnim alatkama, kao što je dleto, nož, itd. Pripada početku XX veka. ...

Sto

Sto

Sto proizveden od drveta, od narodnih majstora kvalifikovanih za ovaj zanat. Sto se sastoji od gornjeg dela sa šest ugla, i šest nogu. Išaran je geometrijskim, cvetnim i drugim motivima. Pripada XX ve...

Skifos

Skifos

Posuda za kuvanje jela, korišćena do XX veka ...

Plisi (kapa)

Plisi (kapa)

Plisi – je deo albanske tradicionalne nošnje za muškarce. Nosi se na glavi i često se smatra kao najposebniji deo, pošto se koristi samo među albancima. Izrađuju je albanskih zanatlija od ovčje vune....

Opanke

Opanke

Opanak – u potpunosti izrađen od goveđe kože. Kasnije se koža delimično počela zamenjivati, ,,konopcima’’ pa je ovako počela upotreba opanaka sa ,,usavršavanja’’ koje se tipološki ne razlikuju od prv...

Narodna nošnja za žene

Narodna nošnja za žene

Narodna nošnja za žene – oblast Drenice. Ova se nošnja razlikuje kako po svojoj autentičnosti, za svoju tkaninu, šivenje, lepote, tako i po onoj svojoj funkcionalnosti, šarenim ukrasima, itd. Karakte...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.