Pokretna baština

okretna arheološka baština Kosova predstavlja najbolji dokaz našeg kulturnog bogatstva. Arheološka zbirka Kosova sastoji se od arheoloških predmeta otkrivenih na teritoriji Kosova. Prve informacije o arheološkim nalazima potiču iz perioda između dva svetska rata.Pročitajte više

Prvo arheološko iskopavanje sprovedeno je na humci iz gvozdenog doba u selu Neprebište u opštini Suva Reka. Arheološke zbirke Kosova obogaćene su kampanjama karaktera arheološkog izviđanja i iskopavanja, posle osnivanja Muzeja Kosova 1949. godine. Prvo arheološko iskopavanje sprovedeno je 1951. godine na Tvrđavi Novo Brdo, da bi se kasnije nastavilo sa mnogim drugim ekspedicijama. U periodu od '60-'80. godine sprovedene su mnoge ekspedicije karaktera arheološkog izviđanja i iskopavanja u mnogim naseljima i nekropolama iz različitih perioda, od neolitskog doba do kasnog srednjeg veka. Sa osnivanjem Arheološkog instituta Kosova 2002. godine, počinje nova etapa u oblasti arheoloških istraživanja i obogaćivanja arheološke zbirke. Arheološka zbirka Kosova predstavlja dokaz o životu, kulturi i ekonomiji zemlje. U nastavku teksta navedeni su neki od najvažnijih nalaza:

Antropomorfna figura (rani neolit, mesto na kojem je pronađena: Vlašnja – Prizren), muzički instrument – okarina (rani neolit, mesto na kojem je pronađena: Rudnik – Srbica/Skenderaj), antropomorfna figura tipa "Boginja na Tronu" (kasni neolit, mesto pronalaženja: Bariljevo, Fafos, Predionica), dekorativna vaza (eneolit, mesto na kojem je pronađena: Hisar – Suva Reka), kamena sekira (rano bronzano doba, mesto na kojem je pronađena: Tica – Srbica/Skenderaj), ćilibarski privezak (srednje gvozdeno doba, mesto na kojem je pronađen: Pećka Banja – Peć), pogrebna stelja (haljina) (mesto na kojem je pronađena: u blizini Tvrđave u Kamenici), Medaljon cara Proba otkriven u Ulpiani, bronzana lampa otkrivena u Ulpiani, ploča sa natpisom otkrivena u Ulpiani, bista žene dardanke izrađena u mermeru koja je otkrivena u Klokotu, brojne stele-nadgrobni spomenici, natpisi, posuđe, alati, nakit i razni ukrasi.

Napomena: Arheološka i etnološka zbirka Kosova (676 arheoloških eksponata i 571 etnoloških eksponata) i dalje se nalazi u Srbiji.

Redosled po:
Korpa za držanje kašika

Korpa za držanje kašika

Korpa za držanje kašika. Proizvod od drveta, XX vek. ...

Kovčeg

Kovčeg

Kovčeg – je nameštaj koji je služio za odlaganje različite odeće i nakita. Ličan je predmet svake žene, u kojem su iste čuvale lične i intimne stvari, kupljen je povodom udaje, pa je bio neophodan deo...

Legen

Legen

Drveni objekat koji je služio za pranje nogu, ruku i ostalih svakodnevnih potreba. XX vek. ...

Lula

Lula

Lula – služila je za pušenje duvana, Begrace – Lačanik. XIX vek. ...

Marama

Marama

Marama – satkana je na tkaču, od pamuka i svile. Na oba kraja šire strane marame, rađeni su bogati radovi vezom. Vez je rađen svilenim i zlatnim nitima, dobijajući tako različite cvetne motive. Ovakve...

Muška košulja

Muška košulja

Muška košulja – Deo albanske narodne nošnje, od tkanine izrađene na tkaču. Pripada XX veku ...

Muška narodna nošnja

Muška narodna nošnja

Muška narodna nošnja – oblast Rugova. Ova je nošnja, osim bogatih dekorativnih motiva, bogata i po svojoj morfološkoj strukturi, ne izostavljajući niti one tiploške motive, koje su karakteristike noš...

Muški pojas

Muški pojas

Muški pojas – Deo narodne nošnje, izrađen na tkaču. Pripada XX veku ...

Narodna nošnja za muškarce

Narodna nošnja za muškarce

Narodna nošnja za muškarce – oblast Drenice. Najtipičniji elemenat ove nošnje su donji deo koji liči na uske pantalone od filca. Ova nošnja je osim svoje boje i bogatih ukrasnih motiva, karakterističn...

Narodna nošnja za žene

Narodna nošnja za žene

Narodna nošnja za žene – oblast Drenice. Ova se nošnja razlikuje kako po svojoj autentičnosti, za svoju tkaninu, šivenje, lepote, tako i po onoj svojoj funkcionalnosti, šarenim ukrasima, itd. Karakte...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.