Pokretna baština

okretna arheološka baština Kosova predstavlja najbolji dokaz našeg kulturnog bogatstva. Arheološka zbirka Kosova sastoji se od arheoloških predmeta otkrivenih na teritoriji Kosova. Prve informacije o arheološkim nalazima potiču iz perioda između dva svetska rata.Pročitajte više

Prvo arheološko iskopavanje sprovedeno je na humci iz gvozdenog doba u selu Neprebište u opštini Suva Reka. Arheološke zbirke Kosova obogaćene su kampanjama karaktera arheološkog izviđanja i iskopavanja, posle osnivanja Muzeja Kosova 1949. godine. Prvo arheološko iskopavanje sprovedeno je 1951. godine na Tvrđavi Novo Brdo, da bi se kasnije nastavilo sa mnogim drugim ekspedicijama. U periodu od '60-'80. godine sprovedene su mnoge ekspedicije karaktera arheološkog izviđanja i iskopavanja u mnogim naseljima i nekropolama iz različitih perioda, od neolitskog doba do kasnog srednjeg veka. Sa osnivanjem Arheološkog instituta Kosova 2002. godine, počinje nova etapa u oblasti arheoloških istraživanja i obogaćivanja arheološke zbirke. Arheološka zbirka Kosova predstavlja dokaz o životu, kulturi i ekonomiji zemlje. U nastavku teksta navedeni su neki od najvažnijih nalaza:

Antropomorfna figura (rani neolit, mesto na kojem je pronađena: Vlašnja – Prizren), muzički instrument – okarina (rani neolit, mesto na kojem je pronađena: Rudnik – Srbica/Skenderaj), antropomorfna figura tipa "Boginja na Tronu" (kasni neolit, mesto pronalaženja: Bariljevo, Fafos, Predionica), dekorativna vaza (eneolit, mesto na kojem je pronađena: Hisar – Suva Reka), kamena sekira (rano bronzano doba, mesto na kojem je pronađena: Tica – Srbica/Skenderaj), ćilibarski privezak (srednje gvozdeno doba, mesto na kojem je pronađen: Pećka Banja – Peć), pogrebna stelja (haljina) (mesto na kojem je pronađena: u blizini Tvrđave u Kamenici), Medaljon cara Proba otkriven u Ulpiani, bronzana lampa otkrivena u Ulpiani, ploča sa natpisom otkrivena u Ulpiani, bista žene dardanke izrađena u mermeru koja je otkrivena u Klokotu, brojne stele-nadgrobni spomenici, natpisi, posuđe, alati, nakit i razni ukrasi.

Napomena: Arheološka i etnološka zbirka Kosova (676 arheoloških eksponata i 571 etnoloških eksponata) i dalje se nalazi u Srbiji.

Redosled po:
Čerep

Čerep

Sud od blata koji izrađuju ukućani za pečenje hleba. U upotrebi do XX veka. ...

Ćilim

Ćilim

Ćilim – tkan na tkaču od vunenih niti. Sastoji se od tri podjednaka dela. Poseduje različite boje. Na celoj svojoj površini nalazi se bogata ornamentika, u okviru koje se uglavnom nalaze različiti geo...

Dečija kolevka

Dečija kolevka

Dečija kolevka –rađena od drveta, služila je kao krevet za decu i njihovo ljuljanje. Korišćena je do XX veka. ...

Drveni ibrik

Drveni ibrik

Posuda za čuvanje vode. Pripada XIX veku. ...

Držač za čaše (Feraš)

Držač za čaše (Feraš)

Držač za čaše (Feraš) –pronađen je u u selu Begrace, Kačanik. Pripada prvoj polovini XX veka. ...

Dubak  za decu

Dubak za decu

Dubak za decu – drveni rad, služio je za bezbednost dece. Korišćen do XX veka. ...

Dva izgleda tacne  za kafu

Dva izgleda tacne za kafu

Dva izgleda tacne za kafu (drvorez) –korišćena za odlaganje pečene kafe, dok se ista ne ohladi, kako bi se kasnije samlela mlinom za kafu. XIX vek. ...

Džubleta

Džubleta

Džubleta – je nošena u krajini Velike Gore. Xhubleta je suknja zvonastog oblika, talasasta pri samom kraju, pogotovu na prednjem delu. Izrađena je od velikog broja komada i uskih pojasa, koji su sašiv...

Gargaša

Gargaša

Alatka proizvedena od drveta koja je služila za tančanje vune. Pripada XX veku. ...

Hoklica

Hoklica

Drveni objekat, koji je služio za sedenje. Kraj XX veka. ...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.