Arheološka baština

Arheološka baština Kosova koja je do danas evidentirana datira od praistorije i predstavlja dragoceno blago. Arheološki dokazi prikazuju tragove, ostatke, ruševine i artefakte prethodnih civilizacija autohtonog stanovništva i istočnih i zapadnih civilizacija dokumentovanih u određenom prostoru i vremenu. Sastavni deo ovog blaga predstavljaju dokazi iz neolitskog, eneolitskog, bronzanog, gvozdenog, rimskog doba, kao i iz kasnoantičkog i srednjovekovnog doba.Pročitajte više

Najreprezentativnija naselja i lokaliteti su: Višeslojno naselje u Vlašnji, lokalitet u Rudniku, lokalitet u Varoš Selu, lokalitet u Raštanu, lokalitet u Devet Jugovića/Bardhosh, lokalitet Predionice, lokalitet Fafos, nekropola humki u Prčevskoj Boki, nekropola humki u Ponoševcu, nekropola u Vlaštici, lokalitet Pećka Banja, Municipum DD, Lokalitet Statitio Vindenis, Municipum Ulpiana, lokalitet Vrelo, lokalitet Drsnik, Tvrđava u Kačikolu, Prizrenska tvrđava, Srednjovekovni grad Novo Brdo i mnogi drugi.
Order by:
Višeslojni lokalitet Hisar

Višeslojni lokalitet Hisar

Arheološko nalazište, odnosno, praistorijsko naselje Hisara nalazi se na jugozapadnom delu Suve Reke postavljeno na jednom platou (terasi) koja dominira ravnicom na severnoj strani i pozicionirana izm...

Višeslojni Arheološko nalazište u Vlašnje

Višeslojni Arheološko nalazište u Vlašnje

Arheološko nalazište, odnosno višeslojno prebivalište Vlašnje, nalazi se na ravnoj površini stenaste terase (335 metara iznad morske visine) na desnoj strani puta Prizren-Žur, oko 6 km zapadno od Priz...

Velika i mala Gradina u Vučaku

Velika i mala Gradina u Vučaku

U selo Vučak u podnožje šume Kasmač, oko 12 km jugozapadno od Glogovca, locirana na veoma dominantnoj poziciji, primečuju se tragovi ruševina zidina koji prate konfiguraciju terena i formiraju Veliku ...

Tvrdjava  Llanishta

Tvrdjava Llanishta

Oko 1km južno od Kačanika, na uzvišici na visini od 684 metara nadmosrke visine, na lokaciji ‘Vranjak’ identifikovane se ruševine tvrdjave gde se jasno vidi zid debljine od 1.7 m, sa relativnom visino...

Tvrđava Arilaća

Tvrđava Arilaća

Gradina-utvrđenje Arilača (IV-VI veka) nalazi se na jednom brdu poznato kao Gradina Arilače, podignuta na jednoj veoma dominantnoj poziciji, zapadno od sela sa istim imenonom, oko 766 metara nadmorske...

Tumulska nekropola u Ponoševcu

Tumulska nekropola u Ponoševcu

Tumulska nekropola u Ponoševcu nalazi se na parcelama zemlje poznato po lokalnim toponimom kao Arëza (Poljanica). Istraženo je ukupno pet evidentiranih humke do sada i prostire se na jednoj površini o...

Sredovečna Nekropolja u Donjem Grabovcu

Sredovečna Nekropolja u Donjem Grabovcu

Lokacija Donji Grabovac nalazi se u blizini reke Drenica, oko 9 km zapadno od Kosovog Polja. U susedstvo Beriše, na mestu poznatom sa imenom “Bahçe” početno tokom 2004 godine i kasnije i tokom nekolik...

Ruševine Gradište u Zatriću

Ruševine Gradište u Zatriću

Ruševine lokacije Gradište nalazi se na vrhu brda Zatrića. Izgrađena tvrđava iz Gvozdenog Doba sa velikim intenzitetom stanovanja posebno tokom kasne Antike i Ranog Srednjega Doba nalazi se na nadmors...

Rimsko naselje

Rimsko naselje " Arat e njoma- Kisha e vjeter"

U selu Crce u podnožju planine Mokna, ne dalje od 2 km zapadno od grada Istok, tokom obrade zemljišta,na lokalitetu “Arat e njoma” slučajno je otkriven poseban artefakt, jedna ploča od opeke (Latercul...

Rimsko kupatilo

Rimsko kupatilo

Rimski lokalitet u Čiflik nalazi se blizu toka reke Beli Drim na njenoj levoj strani. Izvedena istraživanja tokom prog dela našeg milenijuma identifikovali su tragove jednog kompleksa terme odnosno ri...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.