Arheološka baština

Arheološka baština Kosova koja je do danas evidentirana datira od praistorije i predstavlja dragoceno blago. Arheološki dokazi prikazuju tragove, ostatke, ruševine i artefakte prethodnih civilizacija autohtonog stanovništva i istočnih i zapadnih civilizacija dokumentovanih u određenom prostoru i vremenu. Sastavni deo ovog blaga predstavljaju dokazi iz neolitskog, eneolitskog, bronzanog, gvozdenog, rimskog doba, kao i iz kasnoantičkog i srednjovekovnog doba.Pročitajte više

Najreprezentativnija naselja i lokaliteti su: Višeslojno naselje u Vlašnji, lokalitet u Rudniku, lokalitet u Varoš Selu, lokalitet u Raštanu, lokalitet u Devet Jugovića/Bardhosh, lokalitet Predionice, lokalitet Fafos, nekropola humki u Prčevskoj Boki, nekropola humki u Ponoševcu, nekropola u Vlaštici, lokalitet Pećka Banja, Municipum DD, Lokalitet Statitio Vindenis, Municipum Ulpiana, lokalitet Vrelo, lokalitet Drsnik, Tvrđava u Kačikolu, Prizrenska tvrđava, Srednjovekovni grad Novo Brdo i mnogi drugi.
Redosled po:
Nekropola sa tumulima u Rogovu

Nekropola sa tumulima u Rogovu

Nekropola sa tumulima u Rogovu, nalazi se na lokaciju poznatoj po imenu Fuša (Polje), oko 4 km jugoistočno od tumularne nekropole u Fšej, na desnoj strani puta Dakovica-Prizren. Ovaj kompleks nekropol...

Neolitski arheološki lokalitet - Fafos

Neolitski arheološki lokalitet - Fafos

Arheološko nalazište poznato po imenu Fafos, nalazi se u predgrađe Mitrovice, u arealu nekadašnje fabrike fosfata (FAFOS). Istražena je tokom 1955 godine i 1961 godine. Ukupno istražena površina je ok...

Neolitski Arheološki lokalitet 'Kovačke njive' u Barilevu

Neolitski Arheološki lokalitet 'Kovačke njive' u Barilevu

Neolitski lokalitet u Bariljevu nalazi se u selu sa istim imenom, pozicioniran u arealu poznato kao ‚Arat Kovaçe’ (Kovaćke njive), obradivo zemljište visokog kvaliteta. Prve izveštaje za vrednost ovog...

Neolitski arheološki lokalitet u Bardošu (Devet Jugović)

Neolitski arheološki lokalitet u Bardošu (Devet Jugović)

Devet Jugovića se nalazi na severu od Prištine, na levoj strain puta za Podujevo. Neolitski lokalitet (Vinčanske kulture) Devet Jugovića je slučajno identificiran 2002 godine tokom otvaranja temelja z...

Neolitski lokalitet 'Gumnište' u Surkishu

Neolitski lokalitet 'Gumnište' u Surkishu

Identifikovani neolitski lokalitet u Surkišu, nalazi se pozicioniran samo malo kilometara jugozapadno od grada Podujevo, u selu sa istim imenom, parcela poznata po toponimu Gumurište. Ne zna se ni pov...

Neolitski lokalitet Reštane

Neolitski lokalitet Reštane

Reštan, je jedno neolitsko naselje pozicionirano u pozadini Suve Reka (na putu gde danas prolazi deo autoputa Suva Reka - Prizren). Ova lokacija je istražena tokom 1966/67 godine, iskopavanja koja su ...

Praistorijski grad (Gradište) u Gornjem Gadimlju

Praistorijski grad (Gradište) u Gornjem Gadimlju

Lokalitet Gradište nalazi se na jednom brdašcu na zapadnom delu planina bogate rudom Žegovce. Ima povoljnu geostratešku poziciju i pripada tipu brdovitih naselja izperioda eneolita i gvozdenog doba. O...

Praistoriska tvrđava kod Belaćevca

Praistoriska tvrđava kod Belaćevca

Tvrđava kod Belaćevca nalazi se na jednom brdu zaštićena od prirodne konfiguracije terena severno, južno i na istočnoj strani, dok sa zapada zaštićena je zaštitnim rovovima. Veoma blizu, dole od nje, ...

Praistoriske Arheološko nalazište Ridjevo kod Iglareva

Praistoriske Arheološko nalazište Ridjevo kod Iglareva

Arheološko nalazište Iglareva nalazi se u centru sela Iglarevo, na desno strani puta Priština-Peć, i protegnuta u obradivo zemljište Ridjevo. Ovaj lokalitet je slučajno identifikovan 1973 godine.Arheo...

Predionica-neolitski lokalitet (Mesto nalaza Boginje u prestolu)

Predionica-neolitski lokalitet (Mesto nalaza Boginje u prestolu)

Neolitiski lokalitet poznat po imenu ‘Predionica’ slučajno je otkriven tokom izgradnje fabrike za obradu tekstilnih proizvoda ‘PREDIONICA’ tokom 50’ godina tako da je ovaj lokalitet imenovan po istom...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.