Arheološka baština

Arheološka baština Kosova koja je do danas evidentirana datira od praistorije i predstavlja dragoceno blago. Arheološki dokazi prikazuju tragove, ostatke, ruševine i artefakte prethodnih civilizacija autohtonog stanovništva i istočnih i zapadnih civilizacija dokumentovanih u određenom prostoru i vremenu. Sastavni deo ovog blaga predstavljaju dokazi iz neolitskog, eneolitskog, bronzanog, gvozdenog, rimskog doba, kao i iz kasnoantičkog i srednjovekovnog doba.Pročitajte više

Najreprezentativnija naselja i lokaliteti su: Višeslojno naselje u Vlašnji, lokalitet u Rudniku, lokalitet u Varoš Selu, lokalitet u Raštanu, lokalitet u Devet Jugovića/Bardhosh, lokalitet Predionice, lokalitet Fafos, nekropola humki u Prčevskoj Boki, nekropola humki u Ponoševcu, nekropola u Vlaštici, lokalitet Pećka Banja, Municipum DD, Lokalitet Statitio Vindenis, Municipum Ulpiana, lokalitet Vrelo, lokalitet Drsnik, Tvrđava u Kačikolu, Prizrenska tvrđava, Srednjovekovni grad Novo Brdo i mnogi drugi.
Redosled po:
Arheološko nalazište u Grebnu – Uroševac

Arheološko nalazište u Grebnu – Uroševac

Na osnovu tragova ruševina i temelja zapaženih na ovom nalazištu, možemo reći da se radi o kultnom objektu ranohrišćanskog perioda V-VII veka. Zidovi, odnosno temelji, su napravljeni od polu-obrađenih...

Gradina (Tvrdjava) Dubovca

Gradina (Tvrdjava) Dubovca

Gradina (Tvrdjava) Dubovca pozicionirana je na brdu Čečana, deo grebena Ćićavice nedaleko od Vučitrna, najbolje dokazuje najstariji dokaz tvrđave iz Kasnog Antičkog Perioda. Okružni zidovi koji okružu...

Gradina (Tvrdjava) Hisar Kastrca

Gradina (Tvrdjava) Hisar Kastrca

Arheološki lokalitet tipa utvrdjenja u Kastrcu, pozicioniran oko 12 kilometara severozapadno od Suve Reke odnosno poznat i kao Hisar Kastrca, posvedočeno je da je ovo višeslojni arheološki centar kont...

Gradina (Tvrdjava) Lapušnika

Gradina (Tvrdjava) Lapušnika

Prostire se u podnožje planina Drenice, južno od Klisure Lapušnika, oko 10 km jugo-zapadno opštinskog centra Glogovca. Gradina (Tvrdjava) Lapušnika imao je zid tvrdjava sa dimenzijama oko 200 sa 300 m...

Gradina (Tvrdjava) Strovca

Gradina (Tvrdjava) Strovca

U selu Strovсe, nalazi se Gradina (tvrdjava) poznata po imenu Gradina kod Strovca. Ovaj arheološki lokalitet ima indikacija upotrebe od praistorije, kasne antike i ranog srednjeg veka. Na obroncima br...

Gradina (Tvrdjava) Topanice

Gradina (Tvrdjava) Topanice

Gradina (Tvrdjava) Topanice pozicioniran je oko 50 metara severno na levoj strani puta koji povezuje selo Topanice sa selom Domorovce. Ova Gradina nalazi se na lokalitetu poznat mikrotoponimom ‘Popovc...

Gradina (Tvrdjava) Veletina

Gradina (Tvrdjava) Veletina

Tvrđava Veletina nalazi se oko pet kilometara jugoistočno od arheološkog lokaliteta Ulpiane, i oko 1.5 kilometara severozapadno od Janjeva, pozicionirana na brdovitom delu sela Šaškovac koje je jedno ...

Humka u Ðinovce (Ilirski tumul)

Humka u Ðinovce (Ilirski tumul)

Velika humka u Ðinovce (Ilirski tumul), je veoma redak slučaj na Kosovu jedne humke sa monumentalnim dimenzijama prečnikom od 84 metara u pravcu istok-zapad i 73 metara u pravcu sever-jug. Humka ima v...

Ilirska nekropola sa humkama u Vlaštice

Ilirska nekropola sa humkama u Vlaštice

Nekropol Vlaštice nalazi se oko 10 km severoistoćno od grada Gnjilane, na desnoj strani Binačke Morava, prostrana na široj površini obradivog zemljišta sela Vlaštice na obroncima planine Karadak. Nekr...

Ilirske tumule u Podkamenu-Ljobožde

Ilirske tumule u Podkamenu-Ljobožde

Selo Ljubožde nalazi se na zapadno od Istoka, i karakterizovana je identifikacijom jednog arheološkog lokaliteta poznatom sa mirkotoponimom Livadhi (Livadje) pozicioniran samo nekoliko stotine metara ...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.