Arheološka baština

Arheološka baština Kosova koja je do danas evidentirana datira od praistorije i predstavlja dragoceno blago. Arheološki dokazi prikazuju tragove, ostatke, ruševine i artefakte prethodnih civilizacija autohtonog stanovništva i istočnih i zapadnih civilizacija dokumentovanih u određenom prostoru i vremenu. Sastavni deo ovog blaga predstavljaju dokazi iz neolitskog, eneolitskog, bronzanog, gvozdenog, rimskog doba, kao i iz kasnoantičkog i srednjovekovnog doba.Pročitajte više

Najreprezentativnija naselja i lokaliteti su: Višeslojno naselje u Vlašnji, lokalitet u Rudniku, lokalitet u Varoš Selu, lokalitet u Raštanu, lokalitet u Devet Jugovića/Bardhosh, lokalitet Predionice, lokalitet Fafos, nekropola humki u Prčevskoj Boki, nekropola humki u Ponoševcu, nekropola u Vlaštici, lokalitet Pećka Banja, Municipum DD, Lokalitet Statitio Vindenis, Municipum Ulpiana, lokalitet Vrelo, lokalitet Drsnik, Tvrđava u Kačikolu, Prizrenska tvrđava, Srednjovekovni grad Novo Brdo i mnogi drugi.
Redosled po:
 Novobrda Dvorac

Novobrda Dvorac

Na jednoj maloj planini između Prilepnice i Krive Reke, na oko 30-35 km zapadno od Gnjilana i oko 39 kilometara na jugoistoku Prištine, čuvaju se ruševine srednjovekovne tvrđave Novog Brda. Na osnovu ...

Arheološka nalazišta Plandište i Ševarik u Donjoj Brnici

Arheološka nalazišta Plandište i Ševarik u Donjoj Brnici

Lokalitet perioda Kasnog Bronzog i Rano Gvozdenog doba u Donjoj Brnjici nalazi se oko pet kilometara severno od Prištine, pozicionirana blizu puta Priština - Podujevo. Ovaj lokalitet kategorizova je u...

Arheološki lokalitet kod Mališevske Banje

Arheološki lokalitet kod Mališevske Banje

U selu Banja, pozicionirana jugoistočno od grada Malishevo, na levoj strani reke Miruša, nalazi se arheološki lokalitet poznat po toponimu Trojet e Vjetra. Arheološki lokalitet nalazii se na brdascu n...

Arheološki lokalitet kod Palivodenice

Arheološki lokalitet kod Palivodenice

Oko 150m na levoj strani magistrale Priština-Skopje, na ulazu sela Palivodenica, na jednome brdu koji se prostire na zapadu sa konfiguracijom terena u formi konjskog sedla, i koji ima široki pogled pr...

Arheološki lokalitet kod Pećke Banje

Arheološki lokalitet kod Pećke Banje

Drevni arheološki lokalitet u Pećkoj Banji pozicioniran je na raskrsnici puta koji povezuje Peć sa Istokom, oko 12 km severozapadno od Peći. Tokom izgradnje jednog hotela (Onix) u 1974 godini, slučajn...

Arheoloski lokalitet u Donjoj Nerodimlje

Arheoloski lokalitet u Donjoj Nerodimlje

U 1988 godini, u selo Donje Nerodimlje, pozicionirana zapadno od grada Uroševac, nekoliko arheoloških istraživanja urađene na ovom prostoru veoma blizu pravoslavnog groblja, rezultirali su otkrivanjem...

Arheološki lokalitet u Poslište: Villa Rustica; Statio; Mansio

Arheološki lokalitet u Poslište: Villa Rustica; Statio; Mansio

Tokom izgradnje putnog segmenta autoputa Prizren-Vrmnica, tokom 2010 godine, oko kilometar južno od višeslojnog lokaliteta Vlašnje, na levoj strani puta Prizren–Vrmnica, odnosno 150m unitar puta koji ...

Arheološki lokalitet Vindenis ‘Polanicë’

Arheološki lokalitet Vindenis ‘Polanicë’

Arheološki lokalitet Vindenis nalazi se na deo sela Glamnik,blizu reke Lab, opštine Podujeva. Značaj ovog lokaliteta koji pripada rimskom periodu (I-IV vek) i kasnijem antikitetu (IV-VI vek), je doka...

Arheološki neolitski lokalitet u Varošu

Arheološki neolitski lokalitet u Varošu

Idenifikovani Neolitski lokalitet Varoša nalazi se u Opštini Uroševac, odnosno samo 2 km na jug, jugoistočno od ovoga grada, u selo sa istim imenom. Iako ovde još se nisu sprovele arheološka istraživ...

Arheološko nalazište “Tumula-Kamen”- rimska nekropola u Zaskoku

Arheološko nalazište “Tumula-Kamen”- rimska nekropola u Zaskoku

Selo Zaskok se nalazi oko 3 km jugozapadno od grada Uroševca. Arheološko nalazište identifikovano kao TUMULA-KAMEN nalazi se pored stare škole i pored seoske kancelarije sela Zaskok. 1981 godine je M...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.