Specifičnosti Gnjilanskog regiona (Kulturna baština)

Gnjilanski region je kao i celo Kosovo bogato kulturnom baštinom. U periodu od devet godina od osnivanja Regionalnog centra za kulturnu baštinu u Gnjilanu urađen je značajan posao, i to naročito u pogledu popisivanja kulturnih objekata. Popisani objekti pripadaju svim oblastima baštine, kako nepokretnoj materijalnoj baštini, tako i pokretnoj materijalnoj baštini, a ovaj Centar je svakako evidentirao i materijale iz oblasti duhovne baštine.Pročitajte više

Kada je reč o Gnjilanskom regionu, važno je da se istakne da je kulturna baština, a posebno arhitektonska baština pretrpela oštećenja, u prvom redu od okupatora, ali i od vremenskog uticaja i same ljudske ruke. Može se reći da se najveći deo hiljadugodišnje kulturne baštine nalazi ispod zemlje, što ukazuje na to da su za otkrivanje svog tog bogatstva potrebna velika ulaganja. Sledeći aspekat koji se mora istaći jeste da u Gnjilanskom regionu postoji i mali broj kula koje se uglavnom nalaze u jugoistočnom delu Kosova.

Na predlog RCKB u Gnjilanu, koji pokriva šest opština: Gnjilane, Vitina, Novo Brdo, Kamenica, Kačanik i Elez Han pod privremenom zaštitom je 174 spomenika. Od ovog broja spomenika, njih 134 je iz oblasti arhitekture i 40 iz oblasti arheologije, i specifikovani su kao 66 spomenika sakralnog karaktera, 86 spomenika profanog karaktera i 17 spomenika utilitarnog karaktera, a njih 5 ima ambijentalne vrednosti.

 Muzička škola u Gnjilanu (bivši Saraj Mustafa Paše)

Muzička škola u Gnjilanu (bivši Saraj Mustafa Paše)

U gradu Gnjilanu, preko puta Atik Džamije, nalazi se objekat muzičke škole, bivši Saraj Mustafa Paše. Ovaj objekat je izgrađen 1887 godine, a izgradio ga je Mustafa Paša i služio je za stanovanje. Pr...

Atik džamija

Atik džamija

Atik džamija, inače poznata i kao Džamija Medrese, izgrađena je u XVII veku. Ovo je prva izgrađena džamija u gradu. Beleške govore o završetku radova u 1606 godini, ali nailazi se i na beleške koje go...

Bivši objekat Turskog vojnog skladišta

Bivši objekat Turskog vojnog skladišta

U gradu Gnjilanu, preko puta autobuske stanice, nalazi se bivše Tursko vojno skladište, kasnije bolnica i nekoliko godina sud za prekršaje, dok ovaj objekat sada koriste političke stranke u Gnjilanu, ...

Česma Sahit Age

Česma Sahit Age

Blizu Gnjilana, na izlazu grada u pravcu sela Mališevo, nalazi se Sahit Agina ćesma. Ova građevina, prema podacima vlasnika česme, izgrađena je pre stotinu godina. Znači, izgrađena je u isto vreme k...

Crkva Sv. Ane u Dunavu

Crkva Sv. Ane u Dunavu

Crkva Sv. Ane se nalazi u selu Gornji Dunav, opština Gnjilane. Crkva Sv. Anne je sagrađena 1938. godine, iste godine kada je izgrađena i džamija u selu. Ovo je jedina katolička crkva u opštini Gnjila...

Džamija Crnice (Minaret)

Džamija Crnice (Minaret)

Džamija se nalazi u selu Crnica, 8 km Xhamia gjendet në fshatin Cernicë, 8 km jugozapadno od Gnjilana. Na osnovu podataka Islamske Zajednice Kosova, odnosno Saveta Islamske Zajednice u Gnjilanu, džami...

Džamija u selu Pidič

Džamija u selu Pidič

Džamija Pidič se nalazi u selu Pidič, opština Gnjilane. Pretpostavlja se da je seoska džamija u Pidiču izgrađena 1645. Radi se o trećoj po redu džamiji izgrađenoj u opštini Gnjilane, posle džamije u...

Džamija u Žegovačkoj Verbici

Džamija u Žegovačkoj Verbici

Vrbička džamija se nalazi u selu Žegovačka Vrbica. Prema podacima Zavod za zaštitu spomenika Kosova, džamija je sagrađena 1866. godine. Džamija ima dva sprata: prizemlje i prvi sprat. Na ulaznom delu...

Fetah Ćerimin Han u selo  Žegovačke Vrbice

Fetah Ćerimin Han u selo Žegovačke Vrbice

U selu Žegovačka Vrbica, 20 km na severozapadu Gnjilana, nalazi se Han Fetah Ćerimija. Ova gradnja je realizovana u XX veku, oko 1906 – 1907 godine. Objekat je služio kao hostel. Žegovačka Vrbica i Že...

Hakijin Mlin u Žegovačkoj Vrbici

Hakijin Mlin u Žegovačkoj Vrbici

Mlin se nalazi na slivu reke Vrbice koji se uliva u Sitnici kod Lipljana. Tačnije, nalazi se u naselju Bislimaja jer je selo Vrbica podeljeno na naselja razbacanih daleko jedni od drugih. Mlin je sag...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.