Specifičnosti Uroševačkog regiona (Kulturna baština)

Uroševački region obuhvata opštine Štimlje, Kačanik, Elez Han i Štrpce.
Važnost ovog regiona leži u raznolikosti kulturne baštine. Sve opštine koje su pokrivene uslugama RCKB u Uroševcu formiraju raspon kulturne baštine, koji pripada različitim razdobljima, od neolitskog doba, kao što je Varoš, ranog srednjeg veka: Kačanik, Nikadin, srednjeg veka: Nerodimlje i Jezerce, a spomenici iz otomanskog razdoblja se mogu naći u gotovo svim mestima koja pokriva ovaj Centar.Pročitajte više

Pored spomenika arheološke i arhitektonske nepokretne baštine koji svedoče o životu u različitim istorijskim periodima, Uroševački region je bogat i pokretnom i duhovnom baštinom, koja predstavlja živi dokaz o prošlosti i bujnoj političkoj i kulturnoj istoriji, i to ne samo kao znanje o prošlim vremenima, već i kao usporedba sa sadašnjim vremenom.

Iz Uroševačkog regiona je u Listu kulturne baštine pod privremenom zaštitom uvršteno ukupno 130 imovina, od kojih 12 pokretnih eksponata i 118 nepokretnih eksponata, od kojih 19 arheoloških rezervata, 27 arheoloških celina, 72 arhitektonskih celina, tačnije 18 profanog karaktera, 51 sakralnog karaktera i 49 utilitarnog karaktera.

Arheoloski lokalitet u Donjoj Nerodimlje

Arheoloski lokalitet u Donjoj Nerodimlje

U 1988 godini, u selo Donje Nerodimlje, pozicionirana zapadno od grada Uroševac, nekoliko arheoloških istraživanja urađene na ovom prostoru veoma blizu pravoslavnog groblja, rezultirali su otkrivanjem...

Arheološki neolitski lokalitet u Varošu

Arheološki neolitski lokalitet u Varošu

Idenifikovani Neolitski lokalitet Varoša nalazi se u Opštini Uroševac, odnosno samo 2 km na jug, jugoistočno od ovoga grada, u selo sa istim imenom. Iako ovde još se nisu sprovele arheološka istraživ...

Arheološko nalazište “Tumula-Kamen”- rimska nekropola u Zaskoku

Arheološko nalazište “Tumula-Kamen”- rimska nekropola u Zaskoku

Selo Zaskok se nalazi oko 3 km jugozapadno od grada Uroševca. Arheološko nalazište identifikovano kao TUMULA-KAMEN nalazi se pored stare škole i pored seoske kancelarije sela Zaskok. 1981 godine je M...

Arheološko nalazište u Grebnu – Uroševac

Arheološko nalazište u Grebnu – Uroševac

Na osnovu tragova ruševina i temelja zapaženih na ovom nalazištu, možemo reći da se radi o kultnom objektu ranohrišćanskog perioda V-VII veka. Zidovi, odnosno temelji, su napravljeni od polu-obrađenih...

Rano hrišćanska Crkva u Nikodime

Rano hrišćanska Crkva u Nikodime

Selo Nikodim, danas skoro predgrađe grada Uroševac, nalazi se oko 2 kilometara na jugu, pozicioniran na veoma plodnom polljoprivrednom zemljištu. Tokom šesdestih godina XX veka, evidentirani su površi...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.