Specifičnosti Prizrenskog regiona (Kulturna baština)

Prizrenski region obuhvata opštine Orahovac, Suva Reka, Dragaš, Mališevo, Štimlje i Mamuša. Administrativni i kulturni centar ovog regiona je antički grad Prizren.Pročitajte više

Grad Prizren je od davnina poznat kao jedinstveno mesto na Balkanu po vrednostima kulturne baštine, civilizacijskim vrednostima i vrednostima različitih religija. Zahvaljujući povoljnom geografskom položaju, harmoničnom prožimanju kultura kroz istoriju i zavidnom broju spomenika kulturne baštine svih vremena, grad Prizren s pravom drži epitet "grada muzeja", "muzeja pod vedrim nebom" ili "Balkanskog Dubrovnika" i svrstava se kao jedan od najlepših gradova na Kosovu.

I drugi gradovi i varošice iz ovog regiona su poznati po prirodnim lepotama i spomenicima kulturne baštine. Teritorija opštine Orahovac je prepuna relikata nekadašnjih antičkih naselja, koja datiraju iz ranog rimsko-ilirskog doba. I Suva Reka je takođe poznata po arheološkim lokalitetima iz svih istorijskih perioda, dok je Mališevo poznato po Vodopadima na reci Miruši, bazenu u selu Banja, Hladovitoj pećini u selu Ponorac, itd. Dragaš je pak poznat po lepotama Šar planine, bogatoj duhovnoj baštini i kulturnoj multietničnosti.

Prizrenski region sa svojom materijalnom i duhovnom baštinom i prirodnim lepotama predstavlja jedan od najposećenijih regiona na Kosovu.

U ovom regionu je prilikom popisa u periodu 2002-2003 evidentirano više od 500 objekata baštine, a u bazu podataka je uneseno 383 arhitektonskih objekata i 13 pokretnih objekata. Među ovim objektima, 168 objekata je sakralnog karaktera, 193 profanog karaktera i 22 utilitarnog karaktera. Pored toga, u ovom regionu je evidentirano i 113 arheoloških lokaliteta, podeljenih po opštinama: Prizren - 22, Suva Reka - 23, Mališevo - 31, Orahovac - 31 i Dragaš - 6.

Crkva Svetog Nikole u Drajčićima

Crkva Svetog Nikole u Drajčićima

Crkva Svetog Nikole nalazi se u selu Drajčići u opštini Prizren. Ovo je mala građevina, podignuta krajem XVI veka. Osnova građevine je pravougaona, a zidana je kamenom. Kasnije je, 1925. godine dozida...

Crkva Svetog Nikole u Mušnikovu

Crkva Svetog Nikole u Mušnikovu

Crkva Svetog Nikole nalazi se zapadno od sela Mušnikovo, na udaljenosti od 15,8 km od Prizrena. To je jednobrodna crkva, pravougaone osnove sa trostranom apsidom u istočnom delu. Na osnovu tipologije ...

Crkva Svetog Spasa

Crkva Svetog Spasa

Crkva Svetog Spasa nalazi se u Istorijskom jezgru grada, tačnije u jugoistočnom delu Potkaljaje. Na osnovu izvornog teksta (Dušanova hrisovulja iz 1348. godine) u kojoj se, između ostalog, pominje i ...

Džamija Ahmed Bega

Džamija Ahmed Bega

U nedostatku natpisa ne poseduje tačne podatke o godini izgradnje. Prema starim zapisima, na ovoj lokaciji od strane Hadži Mustafe, tokom XVI veka sagrađena je Masdžid. Dok je kasnije obnovljen od Ahm...

Džamija Čatip Sinana

Džamija Čatip Sinana

Džamija Čatip Sinana-Ljeviša nalazi se u istočnom delu grada, u naselju istog imena, na severu ulice Gazi Mehmet Paše. Smeštena na uglu, na raskrsnici glavne i sporedne ulice, u blizini kuća i dućana....

Džamija Čohadži Mahmuda

Džamija Čohadži Mahmuda

Džamija Mahmud Čohadži se nalazi u naselju Tabakhana u zapadnom delu Prizrena. Prema natpisu na njenom ulazu, izgradnju džamije je započetatokomXVIIIveka od Čohaxhi Mahmud Čelebija. Nakon njegovogubi...

Džamija Hadži Ramadani

Džamija Hadži Ramadani

Džamija Hadži Ramazana nalazi se u istorijskoj zoni Prizrena, sagrađena odHadži Ramazanatokom XVII veka. Od vremena izgradnje do današnjih danaje obavljala versku funkciju kao džamija naselja. Komple...

Džamija Ilijaza Kuke

Džamija Ilijaza Kuke

Džamija Ilijaza Kuke nalazi se na levoj obali Bistrice u blizini česme Binbaša, na zapadnoj granici Istorijskog jezgra Prizrena. Godina izgradnje nije poznata jer natpis sa godinom izgradnje nije saču...

Džamija Sejdi Bega

Džamija Sejdi Bega

Džamija Sejdi Bega se nalazi u istorijskoj zoni Prizrena, na južnoj obali reke Bistrica. Tačan datum gradnje nije poznat, ali prema natpisu i dokumenata veruje se da je graditelj džamije Sejdi Beg. P...

Džamija Terdžiman Iskendera

Džamija Terdžiman Iskendera

Džamija Terdžuman Iskender Bega se nalazi u severoistočnom delu Prizrena. U nedostatku natpisa, ne zna se tačan datum izgradnje džamije. Oslanjajući se na starim dokumentima veruje se da je sagrađena ...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.