Specifičnosti Đakovičkog regiona (Kulturna baština)

Grad Đakovica se nalazi u jugozapadnom delu Republike Kosovo, a osnovan je usled potrebe da se skrate duga putovanja između gradova Peć i Prizren. Grad leži u podnožju brda Čabrat, preseca ga reka Krena, a reke Erenik i Beli Drim teču pored njega.Pročitajte više

Grad Đakovica sa svojih 85 sela odlikuje se velikim bogatstvom spomenika svih kategorija, gde spadaju: kompleksi, tradicionalne kuće, kule, džamije, crkve, mesdžide, medrese, mektepe, česme, mlinovi, itd.Iako je grad koji je najviše razoren u toku rata 1998/99 godine, Đakovica je uspela da u velikoj meri očuva – konzervira i obnovi svoje kulturno bogatstvo, ali i dalje ostaje dosta posla da se uradi.

U Listi kulturne baštine pod privremenom zaštitom u koju su uvršteni objekti svih kategorija iz opštine Đakovica, evidentirano je ukupno 148 spomenika, od kojih 38 spomenika kategorije arheološke baštine, 1 kompleks urbanističke celine "Velika Čaršija" i 109 spomenika arhitektonske baštine, među kojima 8 kula u gradu i 23 kule u selima.

Tumulska nekropola u Ponoševcu

Tumulska nekropola u Ponoševcu

Tumulska nekropola u Ponoševcu nalazi se na parcelama zemlje poznato po lokalnim toponimom kao Arëza (Poljanica). Istraženo je ukupno pet evidentiranih humke do sada i prostire se na jednoj površini o...

Urbana celina Velike Čaršije

Urbana celina Velike Čaršije

Urbana celina Velike Čaršije sadrži 525 važna objekta. Poznata je kao najveća čaršija u jugoistočnoj Evropi. Vršila je zanatske, trgovinske i funkcije centralne administracije u to vreme. Danas je kul...

VELIKA MEDRESA

VELIKA MEDRESA

Kompleks Velika Medresa se nalazi u neposrednoj blizini urbane celine "Velika Čaršija" u Đakovici. Velika Velika Medresa Đakovice vekovima je bila izvor mudrosti i verskog obrazovnog centra kao i konv...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.