Specifičnosti Đakovičkog regiona (Kulturna baština)

Grad Đakovica se nalazi u jugozapadnom delu Republike Kosovo, a osnovan je usled potrebe da se skrate duga putovanja između gradova Peć i Prizren. Grad leži u podnožju brda Čabrat, preseca ga reka Krena, a reke Erenik i Beli Drim teču pored njega.Pročitajte više

Grad Đakovica sa svojih 85 sela odlikuje se velikim bogatstvom spomenika svih kategorija, gde spadaju: kompleksi, tradicionalne kuće, kule, džamije, crkve, mesdžide, medrese, mektepe, česme, mlinovi, itd.Iako je grad koji je najviše razoren u toku rata 1998/99 godine, Đakovica je uspela da u velikoj meri očuva – konzervira i obnovi svoje kulturno bogatstvo, ali i dalje ostaje dosta posla da se uradi.

U Listi kulturne baštine pod privremenom zaštitom u koju su uvršteni objekti svih kategorija iz opštine Đakovica, evidentirano je ukupno 148 spomenika, od kojih 38 spomenika kategorije arheološke baštine, 1 kompleks urbanističke celine "Velika Čaršija" i 109 spomenika arhitektonske baštine, među kojima 8 kula u gradu i 23 kule u selima.

Most Talića

Most Talića

Nalazi se u kompleksu Velike Čaršije, u južnom delu, i izgrađen je na reci Krena. Na osnovu izrezbarenog natpisa na zidu, vidi se da most datira iz 1816 godine. Na osnovu pisanih izvora, most je izgra...

Nekropola sa tumulima u Rogovu

Nekropola sa tumulima u Rogovu

Nekropola sa tumulima u Rogovu, nalazi se na lokaciju poznatoj po imenu Fuša (Polje), oko 4 km jugoistočno od tumularne nekropole u Fšej, na desnoj strani puta Dakovica-Prizren. Ovaj kompleks nekropol...

SAHAT KULA

SAHAT KULA

Zgrada se nalazi u jezgru "Velike Čaršije",tačnije na mestu zvanom "Polje Sahata" i sagrađena je 1597 godine. Ova zgrada je izgrađena neposredno nakon izgradnje "Džamija Hadum", jer je brzi razvoj zan...

Tabhanja

Tabhanja

Tabhana se nalazi na mestu zvanom Livada Tabhane pri reci Krena. Objekat je izgrađen 1650 godine od strane Esnafa Tabaka i ovaj objekat zastupa zanatlije iz vremena koji nakon što su ojačani u ekonoms...

Tekija Babe Alije

Tekija Babe Alije

Tekija Babe Alija se nalazi na mestu zvanom "Mahala Hanke" i sagrađena je početkom XIX veka od Šejh Cena. Objekt u pitanju pripada vrsti religioznih objekata islamske veroispovesti i centar je reda Š...

Tekija Šejh Bana

Tekija Šejh Bana

Tekija Šejh Bani se nalazi na mestu zvanom "Mahala Čuli" pri reci Krena. Zgrada je izgrađena u XIX veku. Primarna funkcija Tekije je bila religiozna, ali na ovaj objekat su održana mnoga obrazovne ak...

Terzijski Most

Terzijski Most

Terzijski Most se nalazi na sedmom kilometru puta Đakovica-prizren, iznad reke Erenik. Most je izgrađen u XVIII veku od strane terzijskog esnafa u Đakovici. Objekat sadrži elemente kulturnog spomenik...

Tradicionalna kuća Basri Kryeziu

Tradicionalna kuća Basri Kryeziu

Kuća Basri Kryeziu je tradicionalna građanska kuća XIX veka, razdoblje u kojem su izgrađene ova vrsta gradskih stanova u kojima su živeli najviša klasa stanovništva. Objekat je služio za stanovanje. O...

Tradicionalna kuća Džafer Grezde

Tradicionalna kuća Džafer Grezde

Kuća Džafer Grezde nalazi se unutar kompleksa “Velika Čaršija” u Đakovici. Tipična je urbana kuća u kojoj je živela i veći sloj i izgrađena je u XIX veku. Ova kuća tokom celog vremena je uglavnom služ...

Tradicionalna kuća Mazlum Žerke

Tradicionalna kuća Mazlum Žerke

Ovaj objekt nalazi se u mestu zvanom Ulica Čabrata u blizini istorijske zone "Velika Čaršija "- Đakovica i sagrađena je u XIX veku. Kuća je služila za stanovanje, ali u zadnje vreme nakon restauriranj...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.