Specifičnosti Đakovičkog regiona (Kulturna baština)

Grad Đakovica se nalazi u jugozapadnom delu Republike Kosovo, a osnovan je usled potrebe da se skrate duga putovanja između gradova Peć i Prizren. Grad leži u podnožju brda Čabrat, preseca ga reka Krena, a reke Erenik i Beli Drim teču pored njega.Pročitajte više

Grad Đakovica sa svojih 85 sela odlikuje se velikim bogatstvom spomenika svih kategorija, gde spadaju: kompleksi, tradicionalne kuće, kule, džamije, crkve, mesdžide, medrese, mektepe, česme, mlinovi, itd.Iako je grad koji je najviše razoren u toku rata 1998/99 godine, Đakovica je uspela da u velikoj meri očuva – konzervira i obnovi svoje kulturno bogatstvo, ali i dalje ostaje dosta posla da se uradi.

U Listi kulturne baštine pod privremenom zaštitom u koju su uvršteni objekti svih kategorija iz opštine Đakovica, evidentirano je ukupno 148 spomenika, od kojih 38 spomenika kategorije arheološke baštine, 1 kompleks urbanističke celine "Velika Čaršija" i 109 spomenika arhitektonske baštine, među kojima 8 kula u gradu i 23 kule u selima.

Arheološki lokalitet - Utvrđenje Suka kod Crmljane

Arheološki lokalitet - Utvrđenje Suka kod Crmljane

Na jednom visokom brdu na oko 500 metara nadmorske visine, na severnoj strani sela Crmljan, sa dominantnom geostrateškom pozicijom, pozicionirana je Suka Crmljan jedno aheološko nalazište poznato kao ...

Čaršija Jupa

Čaršija Jupa

Kompleks “Čaršija Jupa” se nalazi u "Velikoj Čaršiji" grada Đakovica. Objekat je prvobitno izgrađen od porodice Batuša u XVIII veku, dok je kasnije prešao u vlasništvo porodice Buza. Nakon Drugog svet...

DŽAMIJA GERĆARA

DŽAMIJA GERĆARA

Džamija Grčara kao što se može zaključiti iz samog imena, pripada “Mahali Grčara”, koja se nalazi u blizini ulice Čabrata. Prema podacima koje imamo ova džamija sagrađena je 1907 godine od strane doma...

Džamija Hasan Age

Džamija Hasan Age

Zgrada se nalazi na ulazu sela Rogova, iza mosta ispod kojeg prolazi reka Drim. Veruje se da je objekat izgrađen u XVI veku i ne razlikuje se puno od građevinske tehnike Hadum Džamije u Đakovici i Sin...

DŽAMIJA KUSARA

DŽAMIJA KUSARA

Džamija Kusari je jedna od najkarakterističnijih džamija grada Đakovica i nalazi se u mestu zvanom “Mahala Kusari” odakle je i dobila ime. Na osnovu natpisa pronađenim u propovedaonici (hutbe) džamije...

DŽAMIJA MAHMUT PAŠE

DŽAMIJA MAHMUT PAŠE

Mahmut Pašina džamija nalazi u delu nazivan "Mala Čaršija" grada Đakovica. Zgrada je sagrađena između godina 1832-1836, od Mahmut Paše porodice iz Đakovice Kurtpaša, veoma poznata porodica u svim alba...

Džamija sela Smolica

Džamija sela Smolica

Džamija se nalazi na ulazu sela Smolice. Objekat je izgrađen na početku XIX veka i simbol je otpornosti. Džamija je četvrtaste osnove, uglavnom izgrađena od rečnog kamena i ciglama, dok su izrezbareni...

Etnografski muzej

Etnografski muzej

Objekat se nalazi u samom centru grada, preko puta Skupštine Opštine u Đakovici. Objekat je izgradila porodica Sina 1810 godine. Kuća je izgrađena na dva sprata p+1.Prizemlje je korišćeno kao skladišt...

Hadum Džamija, škola (mejtep), bibljoteka, groblje i šadrvan (česma)

Hadum Džamija, škola (mejtep), bibljoteka, groblje i šadrvan (česma)

U jezgru Velike Čaršije, na raskrsnici dva glavna puta, “Ismail Qamajli” i “Abedin Tërbeshi”, nalazi se istorijski kompleks Hadum Džamije. Kompleks je izgrađen 1585 godine (1001 po Hidžretskoj godini)...

HAN HARAĆIJE

HAN HARAĆIJE

Kompleks han Haračije se nalazi u blizini džamije Hadum, što svedoči o starosti tih zgrada. Objekti većinu vremena su služili kao prenoćište (hotel), gde putnici su dolazili u grad za trgovinu, spava...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.