Specifičnosti Prištinskog regiona (Kulturna baština)

Grad Priština predstavlja zajednicu i glavni centar Prištinskog okruga.
Priština je lep moderan grad sa karakteristikama nasleđenim iz antičke kulture ilirskog, vizantijskog i otomanskog perioda.
Priština se pod ovim imenom pominje u srednjem veku, ali tragovi arheoloških naselja u njenoj okolini potiču iz neolita, kao što su oni oko reke Gračanka, za koje se pretpostavlja da su stara 6 hiljada godina.Pročitajte više

U blizini Prištine se nalazilo jedno od najznačajnijih naselja u regionu, Rimska Ulpiana, podignuta na temeljima ilirskog naselja, gde je kasnije, posle razornog zemljotresa koji je pogodio Dardaniju, podignut jedan od najvećih centara u ranom srednjem veku pod nazivom "Justiniana sekonda". Taj centar je podigao veliki rimsko-vizantijski car Justinijan u VI veku. Naselja iz ranog gvozdenog doba pronađena su i pored Taukbašte i Učiteljske škole, na celom kompleksu do bazena na Grmiji, gde su potvrđena i prva ilirska naselja u Prištinskom okrugu.

Priština je više od jednog veka, od polovine XVII veka, bila pod vladavinom albanske feudalne porodice Gjini. Stari grad Priština se protezao između dve reke: Veluše i Prištevke, koje sada, nakon što su pokrivene, skrivaju prirodne karakteristike starog grada. Staro gradsko jezgro sa Bezistanom, Lokačkom džamijom (iz XVI veka), Katoličkom crkvom, Sinagogom i Starom Čaršijom konačno je uništeno pedesetih godina prošlog veka pod komunističkom vladavinom.

Prištinski region se sastoji od 7 opština: Priština, Podujevo, Obilić, Glogovac, Lipljan, Kosovo Polje, a u Listu kulturne baštine pod privremenom zaštitom uvršteno je ukupno 118 objekata, od kojih 51 objekata profanog karaktera, 27 sakralnog karaktera i 35 utilitarnog karaktera.

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.