Specifičnosti Prištinskog regiona (Kulturna baština)

Grad Priština predstavlja zajednicu i glavni centar Prištinskog okruga.
Priština je lep moderan grad sa karakteristikama nasleđenim iz antičke kulture ilirskog, vizantijskog i otomanskog perioda.
Priština se pod ovim imenom pominje u srednjem veku, ali tragovi arheoloških naselja u njenoj okolini potiču iz neolita, kao što su oni oko reke Gračanka, za koje se pretpostavlja da su stara 6 hiljada godina.Pročitajte više

U blizini Prištine se nalazilo jedno od najznačajnijih naselja u regionu, Rimska Ulpiana, podignuta na temeljima ilirskog naselja, gde je kasnije, posle razornog zemljotresa koji je pogodio Dardaniju, podignut jedan od najvećih centara u ranom srednjem veku pod nazivom "Justiniana sekonda". Taj centar je podigao veliki rimsko-vizantijski car Justinijan u VI veku. Naselja iz ranog gvozdenog doba pronađena su i pored Taukbašte i Učiteljske škole, na celom kompleksu do bazena na Grmiji, gde su potvrđena i prva ilirska naselja u Prištinskom okrugu.

Priština je više od jednog veka, od polovine XVII veka, bila pod vladavinom albanske feudalne porodice Gjini. Stari grad Priština se protezao između dve reke: Veluše i Prištevke, koje sada, nakon što su pokrivene, skrivaju prirodne karakteristike starog grada. Staro gradsko jezgro sa Bezistanom, Lokačkom džamijom (iz XVI veka), Katoličkom crkvom, Sinagogom i Starom Čaršijom konačno je uništeno pedesetih godina prošlog veka pod komunističkom vladavinom.

Prištinski region se sastoji od 7 opština: Priština, Podujevo, Obilić, Glogovac, Lipljan, Kosovo Polje, a u Listu kulturne baštine pod privremenom zaštitom uvršteno je ukupno 118 objekata, od kojih 51 objekata profanog karaktera, 27 sakralnog karaktera i 35 utilitarnog karaktera.

Stambeni kompleks “Emin Gjiku”- Etnološki muzej

Stambeni kompleks “Emin Gjiku”- Etnološki muzej

Stambeni kompleks “Emin Gjiku” se nalazi u jezgru starog grada Prištine, na severoistoku završetka trenutnog centra grada, blizu velikog hamama i džamije Sultan Mehmet Fatiha. Ansambl “Emin Gjiku” je ...

Stari šadrvan

Stari šadrvan

Gradski šadrvan se nalazi u kompleksu stare Prištine, u centralnom delu grada, na početku ulice “Nazim Gafuri” i ulice “Zenel Salihi”, u dvorištu Džamije Čaršija, tačnije na zapadnoj strani objekza Ko...

Trafo-stanica

Trafo-stanica

Trafo-stanica izgrađena u XX veku je zgrada u funkciji trafo-stanice kao sastavnog dela sistema proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije. Ova trafo-stanica nalazi se u istorijskom centr...

Veliki Hamam

Veliki Hamam

Veliki hamam u Prištini je važan spomenik i nalazi se na podjednako važnom urbanom ansamblu u centru Prištine. Blizu tri istorijske džamije, Sahat Kulom, sa nekoliko kuća pod zaštitom i pijacom, imaju...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.