Specifičnosti Prištinskog regiona (Kulturna baština)

Grad Priština predstavlja zajednicu i glavni centar Prištinskog okruga.
Priština je lep moderan grad sa karakteristikama nasleđenim iz antičke kulture ilirskog, vizantijskog i otomanskog perioda.
Priština se pod ovim imenom pominje u srednjem veku, ali tragovi arheoloških naselja u njenoj okolini potiču iz neolita, kao što su oni oko reke Gračanka, za koje se pretpostavlja da su stara 6 hiljada godina.Pročitajte više

U blizini Prištine se nalazilo jedno od najznačajnijih naselja u regionu, Rimska Ulpiana, podignuta na temeljima ilirskog naselja, gde je kasnije, posle razornog zemljotresa koji je pogodio Dardaniju, podignut jedan od najvećih centara u ranom srednjem veku pod nazivom "Justiniana sekonda". Taj centar je podigao veliki rimsko-vizantijski car Justinijan u VI veku. Naselja iz ranog gvozdenog doba pronađena su i pored Taukbašte i Učiteljske škole, na celom kompleksu do bazena na Grmiji, gde su potvrđena i prva ilirska naselja u Prištinskom okrugu.

Priština je više od jednog veka, od polovine XVII veka, bila pod vladavinom albanske feudalne porodice Gjini. Stari grad Priština se protezao između dve reke: Veluše i Prištevke, koje sada, nakon što su pokrivene, skrivaju prirodne karakteristike starog grada. Staro gradsko jezgro sa Bezistanom, Lokačkom džamijom (iz XVI veka), Katoličkom crkvom, Sinagogom i Starom Čaršijom konačno je uništeno pedesetih godina prošlog veka pod komunističkom vladavinom.

Prištinski region se sastoji od 7 opština: Priština, Podujevo, Obilić, Glogovac, Lipljan, Kosovo Polje, a u Listu kulturne baštine pod privremenom zaštitom uvršteno je ukupno 118 objekata, od kojih 51 objekata profanog karaktera, 27 sakralnog karaktera i 35 utilitarnog karaktera.

Džamija Laba

Džamija Laba

Džamija Lapi se nalazi u severnom perifernom delu stare gradske jezgre (Stara Čaršija) Prištine. Istorijski gledano, takođe je poznato kao džamija Ramadanije i pripada Otomanskom razdoblju. Većina do...

Gimnazija “Sami Frashëri”

Gimnazija “Sami Frashëri”

Gimnazija “Sami Frashëri” se nalazi u istorijskoj zoni grada Prištine, u ulici “Ibrahim Lutfiu” i izgrađena je 1950 godine, a u to vreme se smatrala kao jedan moderan centar. Gimnazija “Sami Frashër...

Gradina (Tvrdjava) Veletina

Gradina (Tvrdjava) Veletina

Tvrđava Veletina nalazi se oko pet kilometara jugoistočno od arheološkog lokaliteta Ulpiane, i oko 1.5 kilometara severozapadno od Janjeva, pozicionirana na brdovitom delu sela Šaškovac koje je jedno ...

Kompleks Stanovanja -

Kompleks Stanovanja - "Etno-pozorište"

Ovaj kompleks stanovanja je izgrađen krajem XIX veka, i sastoji se od ovih zgrada: - Kuća za stanovanje P+K - Kuća za stanovanje P+0 - Senik Zgrade su organizirane oko uzdužne osi sa jedne stra...

Kompleks Stare Čaršije

Kompleks Stare Čaršije

Kompleks Stare Čaršije predstavlja celinu spomenika koji se nalaze u kulturno-istorijskoj zoni grada Prištine. Ovaj kompleks u sebi sadrži sledeće spomenike: - Čaršija džamiju, - Stari šadrvan; ...

Kuča za stanovanje - Luan Rudi

Kuča za stanovanje - Luan Rudi

Kuća Ljuan Rudija pripada XVIII veku i nalazi se u ulici “Tringë Smajli” u centru Prištine. Početna funkcija je bila stambena, međutim tokom vremena prizemlje se pretvorilo u poslovni prostor dok se p...

Kuća za stanovanje - Muhamet Hasani

Kuća za stanovanje - Muhamet Hasani

U opštini Priština u selo Kečekola nalazi se jednospratna stambena kuća sagrađena u XVIIIveku, koja pripada vrsti stanova na sprat sa zatvorenim ćoškom. Kuća se nalazi na strmom terenu. Prizemlje je p...

Kuća za stanovanje (IMMK)

Kuća za stanovanje (IMMK)

Kuća u kojoj se danas nalazi Institut za zaštitu spomenika Kosova datira iz druge polovine XIX veka. Izgrađena je od Malić Paše, jedan feudalni gospodin iz Kosova, i danas je pod zaštitom države kao j...

Manastir Gračanica

Manastir Gračanica

Manastir Gračanice se nalazi na levom brdu reke Gračanka, na jugu Prištine. Današnji manastir je rekonstrukcija jedne crkve iz XIV veka, posvećen Bogorodici Mariji, crkva koja je izgrađena na temeljim...

Matičane - srednjovekovna nekropola-Bregu i Ajetit

Matičane - srednjovekovna nekropola-Bregu i Ajetit

Nekad selo Matičane, danas predgrađe Pristine je poznat u arheološkoj literaturi tokom evidentiranja i dokumentiranja jedne nekropole na mestu zvano kao Donji Matičane, koja na osnovi materijalne kult...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.