Specifičnosti Pećkog regiona (Kulturna baština)

Pećki region obuhvata opštine Junik, Dečani, Istok. Ove opštinesu bogate spomenicima arheološke i arhitektonske baštine, koji su zaštićeni i sačuvani od davnina i pokazuju osobenosti blisko povezane sa istorijom, reljefnim oblicima tla i lokalnim materijalima. Zaštićeni istorijski objekti nalaze se pod starateljstvom RCKB u Peći.Pročitajte više

Ovaj region poseduje i primerke pokretne baštine na različitim područjima, ali i duhovnu baštinu, koja je povezana sa lokalnim karakteristikama svakodnevnog života i svedoči o našoj kulturi, istoriji i tradiciji.
Kula Binak Dine

Kula Binak Dine

Binak Dinova Kula - Rausić-Peć Na izlasku iz sela Raušić, nalazi se trospratna Binak Dinova kula (prema narodnim procenama) sagrađena u drugoj polovini XIX veka. Kula je podignuta na, kvadratnom...

Kula Imer Vesel Redžaj

Kula Imer Vesel Redžaj

KulaImer Veselj Redže, Mala Jablanica -Peć U selu Mala Jablanica kod Peći, u sklopu kula ovog sela od albanskog narodnog majstora od Podgura, sagrađena je jednospratna kula porodive Redžaj. Kula ...

Kula Nitaja

Kula Nitaja

Kula Nitaja Kula Haljilja Kasapolija (sada je vlasništvom porodice Nitaj) nalazi se u centru grada Peći u blizini džamije velikog mesđida. Ova kula je deo kompleksa konaka Haljilja Kasapolija. Kul...

Mejtep u Gornjoj Luci

Mejtep u Gornjoj Luci

U selu gornja Luka u centru sela pored puta, nalazi se mejtep, koji je nazvan Mejtep (škola) Tahir Efendi Luke. Objekat je izgrađen u XIX v. Seoski mejtep izgrađen je od strane Albanskih narodnih gra...

Mlin Tahir Luš Brdunaja

Mlin Tahir Luš Brdunaja

Mlin Tahir Luš Brdunaja izgrađen je u XIX v. Ovaj mlin je sa etažom P+1. Mlin je služio za javnu upotrebu i izgrađen je od kamenog materijala a radio je na vodu. Izgradili su ga iskusni narodni majsto...

Muška narodna nošnja

Muška narodna nošnja

Muška narodna nošnja – oblast Rugova. Ova je nošnja, osim bogatih dekorativnih motiva, bogata i po svojoj morfološkoj strukturi, ne izostavljajući niti one tiploške motive, koje su karakteristike noš...

Nadgrobni spomenik halil Bega,u Kuršumli Džamiji

Nadgrobni spomenik halil Bega,u Kuršumli Džamiji

U Peći u naselju "Ahmet-beg" (sada naselje "Hadži Zeka") na zapadu "Kurshumli džamije" nalazi se grob (turbe) Halil-Bega, od 1545 godine. Ova turbe nalazi se u dvorištu bivšeg mejtepa koji danas ne ...

Pecina Radavac

Pecina Radavac

Pećina se nalazi u blizini sela Radavac, pored izvora Belog Drima, oko 11 kilometara udaljena od grada Peći, na levoj strani puta Peć-Rožaje. Ulaz u pećinu je orijentisan ka severoistoku visine 2.80 m...

Sulj Ređova Kula

Sulj Ređova Kula

Sulj Ređova Kula- Vranovac, Peć SuljRedžova kula nalazi se u centru sela Vranovac. Dvospratna Kula XVIII veka, sagrađena je od kamena, reka i ivice od tesanog kamena od strane narodnih majstora iz D...

Taftali Džamija

Taftali Džamija

Tahtali Dzamija U naselju zvanom Sahat kula u Peći nalazi se Tahtalı džamija koja je izgrađena 1587 godine. Džamija je dobila ime po turskoj reči “ Taft “ koja znači drvo, jer u početku je izgrađe...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.