Specifičnosti Pećkog regiona (Kulturna baština)

Pećki region obuhvata opštine Junik, Dečani, Istok. Ove opštinesu bogate spomenicima arheološke i arhitektonske baštine, koji su zaštićeni i sačuvani od davnina i pokazuju osobenosti blisko povezane sa istorijom, reljefnim oblicima tla i lokalnim materijalima. Zaštićeni istorijski objekti nalaze se pod starateljstvom RCKB u Peći.Pročitajte više

Ovaj region poseduje i primerke pokretne baštine na različitim područjima, ali i duhovnu baštinu, koja je povezana sa lokalnim karakteristikama svakodnevnog života i svedoči o našoj kulturi, istoriji i tradiciji.
Grob Ali Pase Gusinje

Grob Ali Pase Gusinje

U dvorištu Bajrakli Džamije nalazi se grob Ali Paše Gusinje. Monumenat je sakralnog tipa. Datira od dana smrti u 1885 godini. Ima poseban značaj za istorijsku sadržinu, jer je reč o posmrtnim ostacim...

Hamam Djamia

Hamam Djamia

Hamam džamija sagrađena je 1587 godine. Ona se nalazi u starom delu grada u naselju "Hadži Zeka" blizu Hamama Hadži Bega i zgrade Prve Albanske Škole u Peči. Džamija spada među najstarije istorijske m...

Haxhi Zekin grob (1902)

Haxhi Zekin grob (1902)

U Dugoj čaršiji u Peći,u dvorištu Bajrakli Džamije, nalaze se 52 grobova, gde je i grob Pećkog patriota Hadži Zeke. Hadži Zeka je rođen 1832 godine i potiće iz porodice došljaka iz Bibera (Malesije), ...

Jasar Pašina Kula

Jasar Pašina Kula

Jashar Pašina Kula – Peć Jašar pašina kula nalazi se u proširenom području Pećke čarsije. Gradska kula je sagrađena u drugoj polovini XIX. veka. Kula je imala funkciju pansiona. Kula čuva osnovne el...

Kompleks Mlin Hadži Zeke

Kompleks Mlin Hadži Zeke

Kompleks Mlina Hadži Zeke Kompleks Mlina Hadjii Zeke se nalazi u severnom delu grada, u blizini stare pijace. Kompleks mlina, prema katastarskim evidencijama iz 1934, bio je širok ~ 45 ari. U smisl...

Konak Jašar Paše

Konak Jašar Paše

Konak Jašar Paše U središtu grada, odnosno na proširenom delu Ćarsije, u drugom delu XIX veka godine 1850, Hadžii Zeka poćeo je izgradnju konaka. Posle 1902 izgradnju je nastavio njegov bratanac, Ja...

Kuća Emin Muse(Ehat Muse)

Kuća Emin Muse(Ehat Muse)

Kuća Ehat (Emin) Muse se nalazi u ulici "Halil Kasapolli", br. 9 u Peći. Kuća, kao temeljnu potrebu za zaklon i sigurnost, predstavlja temeljnu osnovu svih konstrukcija. Možemo reći da je dosegla viso...

Kuća Narodnog Heroja Boro Vukmirović

Kuća Narodnog Heroja Boro Vukmirović

U gradu Peći, naselju “Karagac”, ulica “Bukurešt” br. 17, još postoji u dobrom stanju monumenat (kuća), zaštićena zakonom od 1949 godine sa br.odlukev.E.K.1199/49, takozvana kuća Bore Vukmirovića. ...

Kuća Narodnog Heroja Ramiz Sadiku

Kuća Narodnog Heroja Ramiz Sadiku

U gradu Peći još postoji kuća za stanovanje XX veka porodice Ramiz sadiku u bivšoj ulici“ Ramiz Sadiku“, sada ulica „Emrush Miftari“, br.181, sa posebnim karakteristikama. Sada je vlasništvo Bajrush H...

Kuća za stanovanje Pilinđurka

Kuća za stanovanje Pilinđurka

Stara građanska kuća koja se nalazi u starom naselju Jarine jeste objekat za stanovanje realizovan XIX veka. Ima pravougaonu planimetriju. Sagrađena je od narodnih majstora. Struktura zidova je izmeša...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.