Specifičnosti Mitrovičkog regiona (Kulturna baština)

Mitrovički region obuhvata opštine Vučitrn, Srbica, Zubin Potok, Zvečan i Leposavić. Retka su područja na kojima su ljudi kao u Mitrovičkom regionu ostavili tako puno tragova svoje materijalne i duhovne kulturei sopstvenog razvoja, a posebno kada se radi o prvim začecima postojanja ovih opština. U ovom regionu su prvobitno postojala neolitska naselja, zatim rimska i srednjovekovna naselja, varošice (kasabe) iz Otomanskog perioda, trgovačko-zanatske varošice, a u poslednje vreme Mitrovica je poznata kao moderan industrijski grad.Pročitajte više

Pored nepokretne arheološke i arhitektonske baštine koja svedoči o životu u različitim istorijskim periodima, prisutne su i pokretna i duhovna baština, koju danas susrećemo u muzejskim zbirkama i regionalnim arhivama, ali i kod privatnih kolekcionara. Arheološka, arhitektonska, pokretna i duhovna baština je živi dokaz o prošlim vremenima i bujnoj političkoj i kulturnoj istoriji, i to ne samo kao znanje o prošlosti, već i kao usporedba sa sadašnjim vremenom.

Iz Mitrovičkog regiona u Listu kulturne baštine pod privremenom zaštitom uvršteno je ukupno 164 imovina, od kojih 39 pokretnih i 125 nepokretnih eksponata, među kojima 39 arheoloških rezervata, 8 arheoloških celina i 78 arheoloških celina, navedenih kao 87 eksponata profanog karaktera, 34 eksponata sakralnog karaktera i 4 eksponata utilitarnog karaktera.

Džamija Mažića

Džamija Mažića

Na putu Mitrovica-Podujevo, u 13 kilometru van Mitrovice, u selo Mažić, nalazi se džamija sa grobovima poznata imenom Džamija Trepće.Džamija Trepće sa grobovima predstavlja otpatke napuštenog grada od...

Džamija u Vlahiji

Džamija u Vlahiji

Džamija u Vlahiji se nalazi u istoimenom selu na oko 20 kilometara severno od Mitrovice Širenjem Islama počinje da pojavljuje islamska kultura i umetnost. U arhitekturi džamija, islamska umetnost je...

Hotel “Jadran”

Hotel “Jadran”

Zgrada nekadašnjeg hotela “Jadran” nalazi se u centru grada, na trgu „Adem Jašari“ u Mitrovici. Ova zgrada je sagrađena 1928. godine. Izgradnju objekta finansirala je bogata porodica Žarković iz Mi...

Katolička crkva u Gornjem Vinarcu

Katolička crkva u Gornjem Vinarcu

U selu Vinarce, koje je udaljeno 7- 8 km od Mitrovice, se nalazi kapela koja je sagrađena (prema nekim neobjavljenim istraživanjima) u XIII. veku od strane lokalnih majstora, sa lokalnim materijalom z...

Kuća Asima Leniqa

Kuća Asima Leniqa

U gradskom području uključenim u regulativni plan “Centar“ nalazi se urbani stambeni objekat (P+1). U gradu, ova zgrada je poznata ka Kuća Asima Leniqa. Ljudi pamte da je Asim Leniqi, graver, majstor...

Kuća Džafera Deve (1930)

Kuća Džafera Deve (1930)

Kuća Džafera Deve sagrađena je u centru grada, tačnije u starom gradskom jezgru Mitrovice, i to pored centralnih gradskih objekata i institucija. Kuća je sagrađena 1930. godine. Kuća je na poč...

Kuća porodice Koroglu

Kuća porodice Koroglu

U narodu poznata kao“Kačamak Mahala”,ne daleko od starog centra grada Mitrovice,sa širokim dvorištem,nalazi se kuća porodice Koroglu. Po podacima kuća je sagrađena tokom prvog dela XIX veka od pomenu...

Kuća Udruženja Lovaca

Kuća Udruženja Lovaca

U oblasti regulacionog plana “Centar” UDP-a Mitrovice nalazi se objekat poznat kao Kuća Lovaca. Zgrada je sagrađena u XX veku, odnosno u godinama 1932-33 Zgrada je imala stambenu funkciju. Ovaj objek...

Kula Aslana Tupele

Kula Aslana Tupele

U naselju Tupela, selo Mali Kčić, opština Mitrovica, nalazi se kula (prema verovanjima meštana) Aslana Tupele. Prema podacima dobijenim od strane Ferata Aslana Tupele (1947), kulu je izgradio Ahmet T...

Kula Haljima Miftarija

Kula Haljima Miftarija

U naselju Miftaraj, selo Vlahija, opština Mitrovica, nalazi se kula (prema verovanju meštana), Haljima Miftarija. Prema dobijenim informacijama, kula je podignuta u drugoj polovini XIX. veka, tačnije...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.