Trashëgimia Arkitekturale

Trashëgimia arkitekturore përfshinë të gjitha veprat ndërtimore, të ngritura prej dorës së njeriut apo në proces kronologjik ato të përshtatura në mjedisin natyror, për t'u shfrytëzuar për banim dhe funksione tjera. Këto vepra në cilësinë e monumentit mund të jenë të në gjendje të shfrytëzueshme apo rrënoje. Në përgjithësi janë ato të cilat kanë dalë në dritë nga gërmimet arkeologjike.Lexo më shumë

Vendbanimet dhe lokalitetet më reprezentative: vendbanimi shumështresor i Vlashnjës, lokaliteti i Runikut, lokaliteti i Varoshit, lokaliteti i Reshtanit, lokaliteti i Bardhoshit, lokaliteti i Tjerrtores, lokaliteti i Fafos, nekropoli i tumave të Bokës së Përqevës, nekropoli tumular i Ponoshecit, nekropoli i Llashticës, lokaliteti i Banjë së Pejës, Municipum DD, Lokaliteti Statio Vindenis, Municipium Ulpiana, lokaliteti i Vrellës, lokaliteti i Dersnikut, Kështjella e Keqekollës, Kalaja e Prizrenit, Qyteti mesjetar i Novobërdës dhe shumë të tjera.

Renditja sipas:
Ish Spitali i TBC - Ministria e Shëndetsisë

Ish Spitali i TBC - Ministria e Shëndetsisë

Ndërtesa P+1 në të cilën vepron Ministria e Shëndetësisë është ndërtuar në shek. XX dhe gjendet në lagjen “Arbëria” në Prishtinë. Ndërtesa i takon arkitekturës së periudhës së modernizmit me elemente ...

Kalaja e  Novobërdës (Artanës)

Kalaja e Novobërdës (Artanës)

Në një mal të vogël ndërmjet Përlepnicës dhe Krivarekës, rreth 30-35 km në perëndim prej Gjilanit dhe rreth 39 kilometra në jug-lindje të Prishtinës, ruhen rrënojat e qytetit dhe fortesës mesjetare të...

Kalaja e Prizrenit

Kalaja e Prizrenit

Kalaja e Prizrenit përmban në vete një pjesë të rëndësishme të historisë së lashtë të qytetit. Pozicioni i saj topografik, dominues mbi qytetin, peizazhi natyror mjaft tërheqës dhe konfigurimi arkitek...

Kapella e At Shtjefën Gjeqovit

Kapella e At Shtjefën Gjeqovit

At Shtjefën Gjeqovi u lind më 1874 në Janjevë. Shkollën françeskane kreu në Shkodër dhe pastaj vazhdoi në Dërven, Foniq dhe Banja Lukë. Në shumë vende ka shërbyer si kishtar françeskan. Është marrë me...

Katedrala e Artanës(Novobërdës)

Katedrala e Artanës(Novobërdës)

Kisha me përmasa më të mëdha në Artanë është e ashtuquajtur Katedralja e cila mendohet të ketë qenë Katedrale Katolike. Gërmadhat e Katedrales së Artanës gjenden në veri-lindje të kompleksit të Kalasë...

Kërëk xhamia -Namazxhah

Kërëk xhamia -Namazxhah

Namazxhahu gjendet në anën veri-perëndimore të qytetit pranë rrugës magjistrale Prizren-Gjakovë. Fjala Namazxhah rrjedh nga fjala persiane që d.m.th. vend për falje-lutje. Pas rënies së Prizrenit nën ...

Kështjella

Kështjella "Kalaja" Kulla e Vjetër

Kalaja ndodhet në qendër të bërthamës së vjetër të qytetit të Vushtrrisë Sipas Historianëve shqiptarë Dr. Skender Riza, Dr. Jahja Drançolli dhe të tjerë thonë se kalaja u ndërtua gjatë periudhës së...

Kisha e Dëftimit të Shënë Mërisë

Kisha e Dëftimit të Shënë Mërisë

Kisha e Dëftimit të Shën Mërisë gjendet në fshatin Vaganesh dhe i takon periudhës së shek. XIII-XIV. Vaganeshi është një vendbanim me lartësi mbidetare mbi 750 m dhe gjendet rreth 20 km në veri-perënd...

Kisha e Nikollës së Shenjtë

Kisha e Nikollës së Shenjtë

Në lagjen Millaçiqi, në qendër të fshatit Sredskë, pranë shkollës fillore gjendet kisha kushtuar Shën Nikollës, e ndërtuar rreth vitit 1875. Fshati Sredskë gjendet 12 km në perëndim të Prizrenit, në k...

Kisha e Shën Anës në Dunav

Kisha e Shën Anës në Dunav

Në fshatin Dunav të Epërm të komunës së Gjilanit gjendet kisha e Shën Anës. Kisha e Shën Anës është ndërtuar në vitin 1938, në të njëjtin vit kur është ndërtuar edhe xhamia e fshatit. Është kjo kishë...

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.