Specifikat e Regjionit të Prizrenit (Trashëgimia Kulturore)

Regjioni i Prizrenit përfshin komunën e Rahovecit, Suharekës, Dragashit, Malishevës, Shtimes dhe Mamushës. Qendër administrative dhe kulturore e këtij regjioni është qyteti i lashtë i Prizrenit.Lexo më shumë

Qyteti i Prizrenit është i njohur që nga antikiteti si një vend unik në Ballkan për vlerat e trashëgimisë kulturore, të civilizimeve dhe religjioneve të ndryshme. Falë pozitës së favorshme gjeografike, gërshetimit harmonik të kulturave gjatë historisë dhe një numri të lakmueshëm të monumenteve të trashëgimisë kulturore të të gjitha kohërave, qyteti i Prizrenit me plot të drejtë mban epitetin e "qytetit muze","muzeut nën qiellin e hapur" apo edhe të "Dubrovnikut të Ballkanit", dhe radhitet si njëra ndër qytetet më të bukura të Kosovës.

Përmendore mbivarore e Emin Pashës

Përmendore mbivarore e Emin Pashës

Emin Pasha i takonte familjes Rrotllaj, familje aristokrate e Prizrenit që ka jetuar gjatë shek. XVIII-XIX. Emin Pasha ishte vëllau i Mahmud Pashës; që të dy ishin djemtë e Tahir Pashës mutesarif i Pr...

Sahat Kulla - Muzeu Arkeologjik

Sahat Kulla - Muzeu Arkeologjik

Muzeu Arkeologjik është vendosur në hapësirat e hamamit, të ndërtuar në fundin e shekullit XV, respektivisht në vitin 1498. Ndërtuesi i këtij hamami supozohet të jetë Shemsudin ...

Sahat Kulla e Mahmud Pashës

Sahat Kulla e Mahmud Pashës

Sahat Kulla e Mahmud Pashës ndodhet në pjesën lindore të fshatit Mamushë gjegjësisht në oborrin e Xhamisë së Kamber Beut. Sipas burimeve shkrimore Mahmud Pashë Rrotlla e ndërtoi kullën në shek. XIX në...

Saraç xhamia - Xhamia e Kukli Mehmed Beut

Saraç xhamia - Xhamia e Kukli Mehmed Beut

Xhamia e Kukli beut - Saraçhanës gjendet në qendër të qytetit, në lagjen Saraçhane e cila njihej si lagje ku zejtarët përpunonin rripa dhe elemente tjera nga lëkura dhe mbahej tregu i drithit. Ndërtes...

Selamllëku i Shani Efendiut

Selamllëku i Shani Efendiut

Selamllëku i Shani Efendiut gjendet në zonën e qendrës historike të Prizrenit, në lagjen e “Farkëtarëve”, me pjesën ballore të orientuar kah jugu. Ndërlidhet me shtëpinë e Shani Efendiut që ndodhet pr...

Shkolla e Mesme Ryzhdije

Shkolla e Mesme Ryzhdije

Shkolla e mesme Ryzhdie gjendet në perëndim të Zonës Historike të Prizrenit, respektivisht pranë Kompleksit të Tabahanës. Ndërtesa shtrihet në bregun jugor të Lumbardhit. Shkolla e mesme Ryzhdije u h...

Shtëpia e Adem-aga Gjonit

Shtëpia e Adem-aga Gjonit

Prizreni është njëri prej qyteteve më të pasura me trashëgimi kulturore në Kosovë. Trashëgimia kulturore e Prizrenit shprehet në formën e saj ndërtimore dhe shpirtërore. Krahas objekteve fetare të njo...

Shtëpia e familjes Arapi

Shtëpia e familjes Arapi

Shtëpia e familjes Arapi gjendet në zonën e qendrës historike të Prizrenit, në lagjen e “Saraçëve”, me pjesën ballore të orientuar kah jugu. Shtëpia është ndërtuar në gjysmën e dytë të shekullit XIX ...

Shtëpia e familjes Bërlajolli

Shtëpia e familjes Bërlajolli

Shtëpia e familjes Bërlajolli gjendet në pjesën perëndimore të qytetit, në lagjen e “Sarajit”. Ajo është ndërtuar në shekullin XIX dhe ka shërbyer për banim gjatë tërë kohës. Në afërsi ndodhen shtëpit...

Shtëpia e familjes Fishekçiu

Shtëpia e familjes Fishekçiu

Shtëpia e Hëzër Fishekçiut gjendet në lagjen “Bazhdarhane”, me pjesën ballore të orientuar kah perëndimi. Në afërsi të shtëpisë gjenden disa shtëpi të tjera të vjetra: shtëpia e familjes Rekathati, sh...

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.