Specifikat e Regjionit të Prizrenit (Trashëgimia Kulturore)

Regjioni i Prizrenit përfshin komunën e Rahovecit, Suharekës, Dragashit, Malishevës, Shtimes dhe Mamushës. Qendër administrative dhe kulturore e këtij regjioni është qyteti i lashtë i Prizrenit.Lexo më shumë

Qyteti i Prizrenit është i njohur që nga antikiteti si një vend unik në Ballkan për vlerat e trashëgimisë kulturore, të civilizimeve dhe religjioneve të ndryshme. Falë pozitës së favorshme gjeografike, gërshetimit harmonik të kulturave gjatë historisë dhe një numri të lakmueshëm të monumenteve të trashëgimisë kulturore të të gjitha kohërave, qyteti i Prizrenit me plot të drejtë mban epitetin e "qytetit muze","muzeut nën qiellin e hapur" apo edhe të "Dubrovnikut të Ballkanit", dhe radhitet si njëra ndër qytetet më të bukura të Kosovës.

Lokaliteti Romak në Poslishtë: Villa Rustica; Statio; Mansio

Lokaliteti Romak në Poslishtë: Villa Rustica; Statio; Mansio

Me rastin e ndërtimit të segmentit rrugor të autostradës Prizren-Vërmicë, gjatë vitit 2010, rreth një kilometër në jug të lokalitetit shumë shtresor të Vlashnjes, në anën e majtë të rrugës Prizren–Ver...

Manastiri i Kryeëngjujve

Manastiri i Kryeëngjujve

Në grykën e Lumbardhit, 2.5 km në jug-lindje të Prizrenit, gjenden gërmadhat e Manastirit të Shën Arhangjelit (Kryeengjujve) të cilin e ndërtoi Stefan Dushan Nemanja më 1343, dhe gërmadhat e një forte...

Minarja e Arasta xhamisë

Minarja e Arasta xhamisë

Në pjesën e vjetër të Prizrenit në anën e djathtë të lumit Lumbardhë, Evrenos-Zade Jakup Beu mes viteve 1526 dhe 1538 ndërtoi mesxhidin (xhaminë) ku pastaj ndërtohet edhe minarja. Pasi që xhamia gjend...

Mulliri në Tabakhane

Mulliri në Tabakhane

Mulliri gjendet në kompleksin e“Tabakhanes”, i cili shtrihet në bregun verior të Lumbardhit, në mes të Xhamisë së Ahmed-Beut, Xhamisë së Suziut dhe ndërtesës së Beledijes. Lagjja e “Tabakhanes”ka marr...

Ndërtesa e hamamit të vjetër

Ndërtesa e hamamit të vjetër

Hamami i Gazi Mehmed Pashës gjendet në qendër të qytetit pranë Xhamisë së Kukli-Mehmed Beut dhe Xhamisë së Emin Pashës. Është ndërtuar në vitin 1563-74, nga Gazi Mehmet Pasha, Sanxhakbej i Shkodrës më...

Ndërtesa e Kuvendit të vjetër

Ndërtesa e Kuvendit të vjetër

Ndërtesa e Beledies - Kuvendit është ndërtuar në lagjen Tabakhane në shekullin XIX-të dhe ka shërbyer si Komunë për autoritetet Osmane në Prizren. Gjendet në kufirin perëndimor të Zonës Historike të P...

Ndërtesa e Lidhjes së Prizrenit

Ndërtesa e Lidhjes së Prizrenit

Ndërtesa e Lidhjes së Prizrenit gjendet në kuadër të Kompleksit të Gazi Mehmed Pashës, respektivisht në kuadër të Kompleksit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Kompleksi i Lidhjes Shqiptare të Prizr...

Ndërtesa në rr. Çlirimi i Popullit 40 – familjes Grazhdo

Ndërtesa në rr. Çlirimi i Popullit 40 – familjes Grazhdo

Shtëpia e familjes Grazhdo gjendet në pjesën rrafshinore të qytetit, në lagjen e Sarait të vjetër. Ky objekt është ndërtuar në shek. XVIII ndërsa është renovuar dhe adaptuar në shek.XIXtë në një hapë...

Ndërtesë banimi në rr.Gani Çavdarbasha nr. 17 - shtëpia e Shehzades

Ndërtesë banimi në rr.Gani Çavdarbasha nr. 17 - shtëpia e Shehzades

Shtëpia e Musa-Efendi Shehzades gjendet në pjesën rrafshinore të qytetit në rrugën e “Sarajit të Vjetër” dhe është ndërtuar në fund të shek. XVIII. Në shek. XIX është bërë renovimi i rrënjësishëm sido...

Nishani i Suziut

Nishani i Suziut

Suzi efendiu në Prizren ka jetuar gjatë shek. XV-të. Në anën e majtë të Lumbardhit ka ndërtuar një mezxhid (xhami pa minare), një shkollë me leximore (bibliotekë), një çeshme (krua) dhe një urë prej g...

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.