Specifikat e Regjionit të Pejës (Trashëgimia Kulturore)

Regjioni i Pejës përfshin komunën e Junikut, Deçanit, Istogut, komuna këto që janë të pasura me trashëgimi arkeologjike dhe arkitekturore, të cilat janë të mbrojtura dhe të ruajtura nga lashtësia dhe dëshmojnë për veçori të lidhura ngushtë me historinë, format relievore të terrenit dhe materialet lokale. Objektet historike që janë nën mbrojtje janë nën përkujdesjen e QRTK-së së Pejës.Lexo më shumë

Ky regjion përvetëson edhe ekzemplarë të trashëgimisë së luajtshme në treva të ndryshme, pastaj trashëgiminë shpirtërore, e cila lidhet me veçoritë lokale të jetës së përditshme dhe dëshmon për kulturën, historinë dhe traditën tonë. Regjioni i Pejës ka të identifikuara 856 monumente të trashëgimisë kulturore dhe natyrore, prej të cilave 29 janë lokalitete arkeologjike, 74 monumente sakrale, 736 monumente të natyrës profane e utilitare, 7 eksponate të trashëgimisë së luajtshme,10 shembuj të trashëgimisë shpirtërore, 1 ngjarje historike, 7 peizazhe natyrore dhe 6 lisa.

Shpella e Radavcit

Shpella e Radavcit

Shpella gjendet afër fshatit Radac, pranë burimit të Drinit të Bardhë, rreth 11 kilometra larg qytetit të Pejës, në të majtë të rrugës Pejë-Rozhajë. Hyrja e shpellës është e orientuar nga veri-lindja ...

Shtëpi Banimi Pilingjurka

Shtëpi Banimi Pilingjurka

Shtëpia e vjetër qytetare, e cila gjendej në lagjen e vjetër të "Jarinës", është objekt banimi i realizuar në shekullin XIX. Ka një planimetri kënddrejtë. U ndërtua nga mjeshtër popullorë. Struktura e...

Shtëpia e Emin Musës (Ehat Musës)

Shtëpia e Emin Musës (Ehat Musës)

Shtëpia e Emin Musës gjendet në rrugën “Halil Kasapolli” nr. 9 në Pejë. Shtëpia, si nevojë elementare për strehim dhe siguri, paraqet bazën themelore të të gjitha ndërtimeve. Mund të themi se ka arri...

Shtëpia e Heroit të popullit Boro Vukmiroviq

Shtëpia e Heroit të popullit Boro Vukmiroviq

Në qytetin e Pejës, në lagjen e “Karagaqit”, rruga “Bukureshë” nr. 17, ende ekziston në gjendje të mirë monumenti (shtëpi), i mbrojtur me ligj që nga viti 1949 me nr. të vendimit, v.E.K.1199/49, e ash...

Shtëpia e Heroit të popullit Ramiz Sadiku

Shtëpia e Heroit të popullit Ramiz Sadiku

Në qytetin e Pejës, ende ekziston një shtëpi banimi e shek. XX e familjes së Ramiz Sadikut në rrugën ish “Ramiz Sadiku”, tani rruga “Emrush Miftari” nr. 181, me karakteristika të veçanta. Tani është p...

Taftali xhamia

Taftali xhamia

Taftali Xhamia Në lagjen e quajtur “Sahat Kulla” të Pejës gjendet Taftali Xhamia që u ndërtua në vitin 1587. Xhamia mori emrin nga fjala turke“taft” që do të thotë dru, ngase në fillim ishte e kons...

Tyrbja e Dades Hatë

Tyrbja e Dades Hatë

Tyrbja e “Dadës Hatë” benë pjesë në objekte sakrale të konfeksionit islamo-shqiptar. Është një objekt modest që ka bazë katrore dhe çati katërujore. Ky object sacral ndriqohet me hapje katrore. Çdo p...

Varri i Ali Pashë Gusisë

Varri i Ali Pashë Gusisë

Në oborrin e Bajrakli Xhamisë gjendet edhe varri i Ali Pashë Gucisë. Është monument i tipit sakral. Daton që nga viti i varrosjes së Ali Pashë Gucisë, më 1885. Ka një rëndësi të veçantë për përmbajtje...

Varri i Haxhi Zekës (1902)

Varri i Haxhi Zekës (1902)

Në Çarshinë e Gjatë të Pejës, në oborrin e Bajrakli Xhamisë, gjenden 52 varreza, e në to bën pjesë edhe varri i rilindësit të dalluar pejan Haxhi Zekës. Haxhi Zeka u lind më 1832, nga një familje e...

Veshje popullore burri

Veshje popullore burri

Veshje popullore e burrit- Krahina e Rugovës. Këtë veshje e karakterizon pos motiveve të pasura ornamentike edhe struktura e pasur morfologjike por jo me shmangie të veçorive tipologjike të veshjes. K...

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.