Specifikat e Regjionit të Pejës (Trashëgimia Kulturore)

Regjioni i Pejës përfshin komunën e Junikut, Deçanit, Istogut, komuna këto që janë të pasura me trashëgimi arkeologjike dhe arkitekturore, të cilat janë të mbrojtura dhe të ruajtura nga lashtësia dhe dëshmojnë për veçori të lidhura ngushtë me historinë, format relievore të terrenit dhe materialet lokale. Objektet historike që janë nën mbrojtje janë nën përkujdesjen e QRTK-së së Pejës.Lexo më shumë

Ky regjion përvetëson edhe ekzemplarë të trashëgimisë së luajtshme në treva të ndryshme, pastaj trashëgiminë shpirtërore, e cila lidhet me veçoritë lokale të jetës së përditshme dhe dëshmon për kulturën, historinë dhe traditën tonë. Regjioni i Pejës ka të identifikuara 856 monumente të trashëgimisë kulturore dhe natyrore, prej të cilave 29 janë lokalitete arkeologjike, 74 monumente sakrale, 736 monumente të natyrës profane e utilitare, 7 eksponate të trashëgimisë së luajtshme,10 shembuj të trashëgimisë shpirtërore, 1 ngjarje historike, 7 peizazhe natyrore dhe 6 lisa.

Kulla e Goskajve

Kulla e Goskajve

Kulla e Gockajve Në qytetin e Pejës, në lagjen “Varret e Gjata”, gjendet kulla trekatëshe (sipas njësimit në popull) e Shaban Gockajt. Ky ndërtim u realizua në dekadën e dhjetë të shekullit XIX. Ku...

Kulla e Jashar Pashës

Kulla e Jashar Pashës

Kulla e Jashar Pashës – Pejë Kulla e Jashar Pashës gjendet në zonën e zgjeruar të Çarshisë së Pejës. Është kullë qytetare e realizuar në gjysmën e dytë të shek. XIX. Kulla ka pasur funksionin e sh...

Kulla e Nitajve

Kulla e Nitajve

Kulla e Nitajve Kulla e HalilKasapollit (tani pronar familja Nitaj) gjendet në qendër të qytetit të Pejës, në afërsi të mesxhidit të madh. Kjo kullë bën pjesë në kompleksin e konakut të Halil Kasap...

Kulla e Sylë Rexhës

Kulla e Sylë Rexhës

Kulla e Sylë Rexhës,Vranoc- Pejë Kulla e Sylë Rexhës gjendet në qendër të fshatit Vranoc. Kulla e shek. XVIII dykatëshe është realizuar me gurë lumi dhe kënde nga guri i latuar, nga mjeshtër popul...

Kulla e Ymer Vesel Rexhaj

Kulla e Ymer Vesel Rexhaj

Kulla e Ymer Vesel Rexhajt, Jabllanicë e Vogël-Pejë Në fshatin Jabllanicëe Vogël të Pejës, në kuadrin e kullave të këtij fshati, nga mjeshtër popullorë shqiptarë të Podgurit u ndërtua kulla njëkatë...

Kulla e Zenel Beut

Kulla e Zenel Beut

Kulla e Zenel Beut Në kuadrin e kompleksit të Zenel Beut në Pejë gjendet kulla dykatëshe, që zinte pjesën kryesore për dallim me konakun, i cili ishte në brendësi të oborrit. Sot konaku nuk ekzis...

Kulla shqiptare e Jashar Pashës

Kulla shqiptare e Jashar Pashës

Kulla e Haxhi Zekës në fshatin Leshan të Pejës është ndërtim arkitektural me vlera kulturo-historike, e ndërtuar nga rilindësi i shquar Haxhi Zeka. Ndërtimi është realizuar në gjysmën e dytë të sheku...

Mejtepi i fshatit Llukë e Epërme

Mejtepi i fshatit Llukë e Epërme

Xhamia (Mejtepi i Tahir Efendi Llukës) Lluka e epërme - Deçan Nëfshatin Lluka e Eperme, në qendër të fshatit pranë rrugës, gjindet Mejtepi i qujtur Mejtepi i Tahir Efendi Llukës. Objekt i ndertuar ...

Mulliri i Tahir Lush Bërdynaj

Mulliri i Tahir Lush Bërdynaj

Mulliri i Tahir Lush Bërdynaj, Radavc -Pejë Rreziku i lartë i humbjes se këtij objekti / monomenti me vlera te lashta kulturore, historike pozita e tij gjeografike, rëndesia e tij historike dhe kal...

Përmendorja Mbivarrore e Halil Beut, në Kushumli Xhami

Përmendorja Mbivarrore e Halil Beut, në Kushumli Xhami

Në Pejë në lagjen e “Ahmet Beut” (Lagjja e “Haxhi Zekës”) në perëndim të Kushumli Xhamisë gjendet sot varri (tyrbja) e Halil Beut, që nga viti 1545. Kjo tyrbe gjendet në oborrin e mejtepit të dikurshë...

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.