Muška narodna nošnja (Pec)

Status

Istorijat

Muška narodna nošnja – oblast Rugova. Ova je nošnja, osim bogatih dekorativnih motiva, bogata i po svojoj morfološkoj strukturi, ne izostavljajući niti one tiploške motive, koje su karakteristike nošnje. Ova nošnja je na prvi vizuelni pogled, po svom bogatom izgledu, u svakom trenutku bila i komunikativna za okolinu, izražavala je zrelost, silu, osobine nacionalne karakteristike, plemenitost pojedinaca, itd. Prenesena je sve do XX veka, a u svečanim prilikama i do današnjeg dana.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 003973

Naziv: Muška narodna nošnja

Klasa: N.A.

Institucija: Muzej Kosova

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Pec

Grad / Selo:

Lokacija:

Poštanski fah:

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):E Luajtshme - SRB

Period:

Vek: XX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.