Džubleta (N.A.)

Status

Istorijat

Džubleta – je nošena u krajini Velike Gore. Xhubleta je suknja zvonastog oblika, talasasta pri samom kraju, pogotovu na prednjem delu. Izrađena je od velikog broja komada i uskih pojasa, koji su sašiveni horizontalno i povezani pojasima od pertli. Nosi se obešena na ramenima sa dva široka kaiša. Džubleta se u XVIII veku izrađivala sa više boja, ali boje koje su opstale do današnjeg dana su: crna za žene i bela-crna za devojke. Ostali deo kostima sa džubletom su: rukavi, džoka, krdokla, paraniku, kallme i nogavice. Džubleta je drevnog porekla. Predstavlja neke sličnosti sa odećom neolitskih figura pronađenih u Bosni, ali i nekim drugim oblastima Sredozemlja, koji pripadaju drugom milenijumu pre naše ere i povezuju se sa starim sredozemnim civilizacijama. Prenešena je sve do XX veka, a u svečanim prilikama i do današnjeg dana.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 003971

Naziv: Džubleta

Klasa: N.A.

Institucija: Muzej Kosova

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: N.A.

Grad / Selo:

Lokacija:

Poštanski fah:

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):E Luajtshme - SRB

Period:

Vek: XX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.