Ženska košulja (N.A.)

Status

Istorijat

Ženska košulja – deo je narodne nošnje Medveđa, izrađena od tkanine, satkane na tkaču. Rukavi i kragna su izvezane iglom različitih motiva.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 003970

Naziv: Ženska košulja

Klasa: N.A.

Institucija: Muzej Kosova

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: N.A.

Grad / Selo: Tulare –Medveđa

Lokacija:

Poštanski fah:

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):E Luajtshme - SRB

Period:

Vek: XX

Ostali objekti

Iz socijalnih mreži

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.