Dva izgleda tacne za kafu (N.A.)

Status

Istorijat

Dva izgleda tacne za kafu (drvorez) –korišćena za odlaganje pečene kafe, dok se ista ne ohladi, kako bi se kasnije samlela mlinom za kafu. XIX vek.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 003945

Naziv: Dva izgleda tacne za kafu

Klasa: N.A.

Institucija: Muzej Kosova

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: N.A.

Grad / Selo: Nepoznato

Lokacija:

Poštanski fah:

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):E Luajtshme - SRB

Period:

Vek: XIX

Ostali objekti

Iz socijalnih mreži

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.