Držač za čaše (Feraš) (Kacanik)

Status

Istorijat

Držač za čaše (Feraš) –pronađen je u u selu Begrace, Kačanik. Pripada prvoj polovini XX veka.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 003943

Naziv: Držač za čaše (Feraš)

Klasa: N.A.

Institucija: Muzej Kosova

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Kacanik

Grad / Selo: Begrace

Lokacija: Begrace

Poštanski fah:

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):E Luajtshme - SRB

Period:

Vek: XX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.