Arheološki lokalitet kod Palivodenice (Kacanik)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Istorijat

Oko 150m na levoj strani magistrale Priština-Skopje, na ulazu sela Palivodenica, na jednome brdu koji se prostire na zapadu sa konfiguracijom terena u formi konjskog sedla, i koji ima široki pogled prema klisuri Lepenca i ulazu u Djeneral Janković, evidentirani su mnogi tragovi rimske keramike kao i gradjevinskog materijala. 1967 godini, u arealu koji se nalazi iza leve obale reke Lepenc, nekoliko stotina metara duž reke u pravcu Djeneral Janković, i blizu magistralnog puta Priština- Skopje identifikovana je nekropola kao i sakupljen je znatan arheološki materijal od kojih se izdvajaju nekoliko fragmenta svetiljki rimskog doba i posebno kopče koje su deo kaiševa-pojasna garnitura, izliveni u bronzi i ukrašeni staklenom pastom, tehikom milefiori (posebna tehnika izrade stakla). Na osnovi nalaza, nekropola pripada rimskom periodu iz III veka. Ovde 1995 godine tokom obrade zemljišta slučajno je otkrivena jedna mermerna stela sa dimenzijama: 160 X 97 X 17,5 cm. Stela datira iz kraja II veka ili početkom III veka. Na ovom istom lokalitetu, otkrivene su još dva postolja za stubove. Lokalitet može biti povezan sa jednim naseljem iz rimskog doba i gledajući konfiguraciju terena, može se predpostaviti da se ovde mogu pronači tragovi jedne rimske putne stanice kuda je prolazio antički put Scupi-Ulpiana.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 003605

Naziv: Arheološki lokalitet kod Palivodenice

Klasa: Lokalitet Arkeologjik

Institucija: AIK

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Kacanik

Grad / Selo: Paldenica-Djeneral Janković

Lokacija:

Poštanski fah: 71000

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkeologjike - SRB

Period: Rimski Period

Vek: I

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.