Arheološki lokalitet u Poslište: Villa Rustica; Statio; Mansio (Prizren)

Status

Vrsta zaštite: Evidentirano Data e Mbrojtjes: 2010

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Istorijat

Tokom izgradnje putnog segmenta autoputa Prizren-Vrmnica, tokom 2010 godine, oko kilometar južno od višeslojnog lokaliteta Vlašnje, na levoj strani puta Prizren–Vrmnica, odnosno 150m unitar puta koji vodi u selo Poslište, izvršena su iskopavanja zaštitnog karaktera jedne neidentificirane lokaliteta iz rimskog doba, ali za koju se znalo da je postojala i pre. Od nađenih tragova na površini je arheološki materijal koji se datira u rimsko doba. Iskopavanja su rezultirali sa otkrivanjem jene Statio (Putna stanica) koja je lokalizovana duž poznatog Rimskog puta Via Lissus-Naissus. Osim različitog pokretnog arheološkog materijala, unutar ove arheološke celine, identifikovan je jedan Mansio (gostionica na putu) sa nekoliko aneksa od kojih se izdvaja jedna Thermae (tipično rimsko kupatilo). Verovatno delovi ove gostionice su mogli biti Mutatio ili stanice za razmenu umornih konja, ove usluge koje su se nudile skort na svakoj stanici duž rimskih ‘autoputeva’ tokom cele rimskog perioda.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 003603

Naziv: Arheološki lokalitet u Poslište: Villa Rustica; Statio; Mansio

Klasa: Lokalitet Arkeologjik

Institucija: AIK

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Prizren

Grad / Selo: Poslište

Lokacija: te varret-kod groblja

Poštanski fah:

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkeologjike - SRB

Period: Rimski Period

Vek: I

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.