Arheološki lokalitet kod Pećke Banje (Istok)

Status

Istorijat

Drevni arheološki lokalitet u Pećkoj Banji pozicioniran je na raskrsnici puta koji povezuje Peć sa Istokom, oko 12 km severozapadno od Peći. Tokom izgradnje jednog hotela (Onix) u 1974 godini, slučajno je otkriven šlem tipično Ilirski. U istoj godini počeli su arheološka iskopavanja zaštitnog karaktera, počevši od bogatog arheološkog materijala otkrivenog ovde među mnogih nalaza evidentirani su grobovi veoma važnog para i od arheologa tog vremena ovaj arheološki centar bio je poznat kao ``kneževski grobovi``. Parna grobnica imala je izgrađenu bazu pravougaonika popločanu sa sigom verovatno uzete iz okoline. Ovde je istaknuta i dokumentirana jedna ženska grobnica sa bogatim inventarom kao; fibula, igle u formi omege, prsten i narukvica sa geometrijskim motivima, sve od kovanog srebra i bronza. Dok u drugoj grobnici koja je pripadala muškarcu, bilo je oružja, srebrne i bronzane pafte kao i jedan prsten. Arheološko dokumentovanje ovih veoma posebnih vrednosti za teritoriju Kosova, među ostalim govori o socijalnoj i ekonomskoj diferencijaciji pojedinaca ili grupa elitnih klasa za vreme u pitanju. Bogati arheološki materijal datira vreme Kasnog Gvozdenog perioda, VI-V veka p.n.e.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 003601

Naziv: Arheološki lokalitet kod Pećke Banje

Klasa: Lokalitet Arkeologjik

Institucija: AIK

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Istok

Grad / Selo: Pećka Banja

Lokacija: Tuma

Poštanski fah: 31000

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkeologjike - SRB

Period: Gvozdeno doba

Vek:

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.