Tumulska nekropola u Ponoševcu (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Istorijat

Tumulska nekropola u Ponoševcu nalazi se na parcelama zemlje poznato po lokalnim toponimom kao Arëza (Poljanica). Istraženo je ukupno pet evidentiranih humke do sada i prostire se na jednoj površini od oko 5-6ha. Humke imaju dimenzije od 12 do 18 m dok njihova sačuvana visina dostiže do jednog metara. Arheološka iskopavanja sa zaštitnog karaktera izvršena su tokom 2011 godine, rezultirali su jednom raznovrsnom kolekcijom pokretnog materijala i sa arheološkim osobinama tipične za Ilirske humke. Rezultati su pokazali hronologiju ove materialne kulture odredivši vremensko prostiranje od Bronzanog perioda a posebno isticanjem večeg intenziteta upotrebe i ponovne upotrebe ovih humki koje se odnose na Gvozdenu Epohu XII-X veka p.n.e, kao i kraja ovoga vremena tokom VI-IV veka p.n.e, koja je takođe poznata kao Dardanska Drevnost.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 003599

Naziv: Tumulska nekropola u Ponoševcu

Klasa: Lokalitet Arkeologjik

Institucija: AIK

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Ponoševac

Lokacija: Arëza (Poljanica)

Poštanski fah:

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkeologjike - SRB

Period: Gvozdeno doba

Vek:

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.