Nekropola sa tumulima u Rogovu (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 1966

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Istorijat

Nekropola sa tumulima u Rogovu, nalazi se na lokaciju poznatoj po imenu Fuša (Polje), oko 4 km jugoistočno od tumularne nekropole u Fšej, na desnoj strani puta Dakovica-Prizren. Ovaj kompleks nekropola sastoji se od 6 tumula dobro očuvanih i nekoliko njih oštećenih. Istražena je prvi put u 1966 godini i kasnije tokom 1973, 2005 i 2011 godina. Sva ova delimična istraživanja pokazale su da se ovde nalazi jedna nekropola sa grupom tumula i na osnovi analogije arheološkog materijala otkrivenog ovde datira se od Srednjeg Bronzanog Doba (1800-1500 p.n.e) ali nastavlja se upotrebljavati i tokom Ranog Gvozdenog Doba. Tumulska groblja imali su raznovrsnot bogatog inventara koje su bile zajedno sahranjene sa pokojnicima i da prema percepcijama čoveka tog vremena bili lični objekti bilo to oružuje, alati, ukrasi i druge materijalne stvari neuobićajnih koje su tu bile sahranjene

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 003598

Naziv: Nekropola sa tumulima u Rogovu

Klasa: Lokalitet Arkeologjik

Institucija: AIK

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Rogovo

Lokacija: Fuša (Polje),

Poštanski fah: 50550

Naziv ulice: Nuk ka

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkeologjike - SRB

Period: Bronzano doba

Vek:

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.