Hakijin Mlin u Žegovačkoj Vrbici (Gnjilane)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor 2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 01.10.2014

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 09.10.2015

Istorijat

Mlin se nalazi na slivu reke Vrbice koji se uliva u Sitnici kod Lipljana. Tačnije, nalazi se u naselju Bislimaja jer je selo Vrbica podeljeno na naselja razbacanih daleko jedni od drugih. Mlin je sagradio Zejnulah Deljiu, oca današnjeg vlasnika, Hakije Deljiua, davne 1925. Mlin ima samo jedan sprat. Izgrađen je sa neotesanim kamenjem uvezanim malterom, prozorima drvenog okvira i krovom sa drvenom strukturom pokrivenim sa starim crepom. Mlin ima samo jednu prostoriju i jedan kamen za mlevenje. U ovom mlinu, osim stanovnika Vrbice, za svoje potrebe su mleli i stanovnici ostalih sela. Nakon 1990. godine, mlinu se srušio četvorostrešni krov kojeg je vlasniki kasnije zamenio dvostrešnim krovom. Tokom rata 1999. godine mlin je služio potrebama stanovnika i OVK. Porodica Deljiu nastavlja tradiciju mlevenja i dan danas, čak više, čuva ručni mlin kojeg su koristili još pre izgradnje mlina. U današnje vreme, mlin se prepoznaje kao Hakijin mlin, sina Zejnulah Deljiua.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 003581

Naziv: Hakijin Mlin u Žegovačkoj Vrbici

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Gnjilane

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Gnjilane

Grad / Selo: Žegovačka Verbica

Lokacija: Na selu

Poštanski fah: 60000

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Moderna

Vek: XX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.