Kula Ibiš Alije (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor-2012, Tetor 2013,-Tetor 2014

Istorijat

Kula se nalazi u selu Brovine i jedna je od najljepših kula sa najveličanstvenijim izgledom od svih objekata ovog tipa. Kula je sagrađena u XIX veku, i pripada vrsti kula Metohijske kotline. Kula je služila za stambene namene i fortifikaciju. Kula je izgrađena na tri etaže. Temelji su od kamena, svi zidovi su od kamena od 70 cm, konstrukcija međusprata je izgrađena drvenim gredama velikih dimenzija, pod je popločan daskama, krovna konstrukcija je izrađena od drveta. Kamenje objekta su vezivani krečnim malterom. Od glavnog puta, na trećem spratu imamo dušekluk, koji je na uglu kule izrađen od klesanog kamena i malim prozorima koji se završavaju u obliku luka. Dušekluk od kamena pokazuje da kula pripada kasnijem razdoblju, pošto na početku dušekluci su izrađeni od drveta. I uglovi kule su od klesanog kamena, dok ostatak zidova je izrađen od rečnih kamena sa različitim oblicima i veličinama. Mnogi od prozora su povećani zbog osvetljenja, tako da njihov sadašnji oblik ne spada u prvobitno stanje. Na krovu prema glavnoj ulici, nalazi se badža (izlaz na krov). Glavni ulaz u kulu je iz dvorišta. Posebnost u odnosu na druge kule, je aneks ulaza, koji se sastoji od malih i velikih vrata (velika vrata - koja je služila za ulaz poljoprivredne opreme i kolica). Vrata su izrađena od isklesanog kamena, i završavaju se lukovima koji daju kuli veličanstven pogled sa glavnog puta. Krov kule, ali i portal je prekriven tradicionalnim crepom.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 003495

Naziv: Kula Ibiš Alije

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Ðakovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Selo Brovina-Đakovica

Lokacija: Selo Brovina

Poštanski fah: 50000

Naziv ulice: Fshati Brovinë

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.