Arheološki neolitski lokalitet u Varošu (Uroševac)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011-2015

Istorijat

Idenifikovani Neolitski lokalitet Varoša nalazi se u Opštini Uroševac, odnosno samo 2 km na jug, jugoistočno od ovoga grada, u selo sa istim imenom. Iako ovde još se nisu sprovele arheološka istraživanja, u nekim slučajevima pronađene su tragovi raznovrsnih fragmenata od neolitske keramike, slučajno otkrivene tokom poljoprivrednih radova zemlje; ovaj materijal u večini arheološki pokretan materijal nadjen slućajno, prikazuje tragove jednog otvorenog tipičnog neolitskog naselja dveju Kulture, odnosno, Starčevačke i Vinčanske. Tokom 2011 godine, u nekim parcelama ovog arheološkog lokaliteta sprovedeni su neki geofizički snimci koji su odražavali podzemne strukture koje možda mogu da ukažu na tragove neolitskih “stanova “

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 003443

Naziv: Arheološki neolitski lokalitet u Varošu

Klasa: Lokalitet Arkeologjik

Institucija: MKOS

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Uroševac

Grad / Selo: Varoš

Lokacija: Musa

Poštanski fah: 70040

Naziv ulice: Nuk ka

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkeologjike - SRB

Period: Neolit

Vek:

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.