Višeslojni Arheološko nalazište u Vlašnje (Prizren)

Status

Vrsta zaštite: Evidentirano Data e Mbrojtjes: 2002

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011-2012

Istorijat

Arheološko nalazište, odnosno višeslojno prebivalište Vlašnje, nalazi se na ravnoj površini stenaste terase (335 metara iznad morske visine) na desnoj strani puta Prizren-Žur, oko 6 km zapadno od Prizrena. Na ovome nalazištu dokazan je kontinuitet života tokom nekih vremenskih perioda: rani neolit (Starčevačka kultura), srednji i kasni neolit (Vinčanska kultura), eneolit (period bakra), bronzani period, gvozdeno doba, helenistički period kao i period kasne antike i rani srednji vek. Arheološki material pronađen na ovome lokalitetu istražen nekoliko sezona nakon dvehiljadite godine ovog milenijuma, otkrilo je brojne fragmente sudova od pečene gline, radne alatke od kamena, kremena i kosti, ukrase i utilitarne objekte, kovani novac, itd. Tokom kasne antike, ravna terasa poznata sa toponimom Gradište kod Vlašnje, utvrđuje se izgrađenim zidovima, koje su karakteristika rekonstruckije perioda vladavine cara Justiniana, areal koji uključuje površinu oko 2 hektara, i sigurno odavde je nadgledan rimski putni segment Via LissusNaissus (Lješ-Niš), koji se veruje da je prolazio veoma blizu ovog arheološkog centra. Razni fragmenti slikane grnčarske posude sa geometrijskim linijama, nadjene su na ovom lokalitetu. Takodje kremeni noževi iz ranog neolitskoga doba, odnosno Starčevačka kultura, šesti milenium p.n.e, bili su prisutni na ovom neolitskom naselju. Razne antropomorfne figurine su otkrivene tokom iskopavanja prve decenije drugog milenijuma (2002-2010), od kojih je istaknuta jedna antropomorfna figurina, tipičan uzorak za Starčevačku kulturu, Perioda Ranog Neolita, šesti milenijum p.n.e. Tokom radova pronadjena su zoomorfna figurine u Vlašnji, koje pripadaju epohi ranog Neolita, Starčevačke kulture, šesti milenium p.n.e. Posebno pobudjuje radoznalost posuda od pečene gline, sa dekoracijom otkrivena u Vlašnji, Neolitski Period, Vinčanska Kultura, treči millennium p.n.e. Tokom iskopavanja naišlo se na dve različite posude od pečene gline Bronzano Doba. Pećinsko slikarstvo se pojavljuje u Vlašnji, odnosno ‘Guva e Mrrizit’ sa slikanim simbolom spirale predstavlja rad umetničkogduhovnog sveta praistorijskih stanovnika ovog lokaliteta (kultno mesto). Stenovita niša ove slike je oko 1,5 km zapadno od lokacije Vlašnje u susednom selu Kobaj. Od mnogih nalaza različitih istorijskih perioda otkrivenih u Vlašnji, karakterističan je jedan srebrni novčić izdat u godini 55 p.n.e. Novčić je težak oko 3.72 grama i pušten je u promet u čast edila od Krita Gnaeus Plancius.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 003440

Naziv: Višeslojni Arheološko nalazište u Vlašnje

Klasa: Lokalitet Arkeologjik

Institucija: AIK

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Prizren

Grad / Selo: Vlašnje

Lokacija: Gradište Vlašnje

Poštanski fah:

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkeologjike - SRB

Period: Neolit

Vek:

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.