Arheološki lokalitet kod Mališevske Banje (Mališevo)

Status

Vrsta zaštite: Evidentirano Data e Mbrojtjes: 2004

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011-2012

Istorijat

U selu Banja, pozicionirana jugoistočno od grada Malishevo, na levoj strani reke Miruša, nalazi se arheološki lokalitet poznat po toponimu Trojet e Vjetra. Arheološki lokalitet nalazii se na brdascu na kome je podignuta humka koja je podignuta tokom Gvozednog doba da bi se ponovno upotrebila u Rano Srednjevekovno doba. Istraživanja, odnosno, izvedena arheološka iskopavanja na ovom arheološkom nalazištu tokom 2005 godine, otkrtila su tragove grobova sa konstruksijom od kamenih ploča i bogati arheološki inventar,posebno se istice nakit tipičan za Rano Srednjevekovno doba, kao; bronzano prstenje, narukvice i nekoliko ogrlica sa simbolom hrišćanskog krsta.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 003430

Naziv: Arheološki lokalitet kod Mališevske Banje

Klasa: Lokalitet Arkeologjik

Institucija: AIK

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Mališevo

Grad / Selo: Mališevske Banje

Lokacija: Tumba

Poštanski fah: 24000

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkeologjike - SRB

Period: Rani Srednjivek

Vek: IX

Ostali objekti

Iz socijalnih mreži

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.