Džamija Kođa Sinan Paše (Kacanik)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 01.10.2014

Istorijat

Džamija Kaxha Sinana Paše u Kačaniku je izgrađena 1594-5, a po hidžretskoj godini izgrađena je 1003. Još se od tada koristi kao džamija. Pod zaštitom je kao kulturni spomenik od 1966 godine. Inače, u ovom istom periodu izgrađeno je još nekoliko važnih objekata, kao što je kaljaja u centru grada, javna kuhinja, škola u blizini džamije, dve gostionice, hamam i nekoliko vodenica na reci Lepenac. Džamija Sinan Paše u Kačaniku je po zadnji put malterisana 1991-92 godine. Nakon malterisanja, u džamiji je profesor umetnosti, Zuber Šehu, odradio i nekoliko ukrasa. Odrađene rozete su obično okrugle. Između ostalog, iznad mihraba se nalazi i natpis na albanskom jeziku. Mihrab je ponovo ofarban. Iznad prozora se nalazi joše jedan ukras. Unutrašnji mahfil je aktivan, dok se spoljašni mahfil koji je povezan sa salom za molitve putem otvora, u jako lošem stanju. Ulaz u spoljašnji mahfil je moguć putem posebnog stepeništa, koje se nalaze na predvorju džamije. Kao materijal za izgradnju korišćen je kamen, drvo, krečni malter, olovo za pokrivanje krova, itd. Trenutno stanje džamije nije najbolje. Posebno postoje problemi kod krova i mahfila koji se nalazi van sale za molitve. I minaretu je neizbežno potrebna intervencija. Na džamiji su često vršene intervencije. Osim intervencija restorativnog karaktera 1991-2 godine, ozbiljne intervencije su izvršene 1974 godine, od strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu kulturnih spomenika u Prištini. U to vreme je sprovedena delimična intervencija na krovu džamije gde su zamenjeni oštećeni delovi na donjem delu krova pored zida, pod kupolom.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 003172

Naziv: Džamija Kođa Sinan Paše

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Gnjilane

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Kacanik

Grad / Selo: Kačanik

Lokacija: Kačanik

Poštanski fah: 71000

Naziv ulice: P.N.

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XVI

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.