Matičane - srednjovekovna nekropola-Bregu i Ajetit (Priština)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: E.K 02-299/67

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Istorijat

Nekad selo Matičane, danas predgrađe Pristine je poznat u arheološkoj literaturi tokom evidentiranja i dokumentiranja jedne nekropole na mestu zvano kao Donji Matičane, koja na osnovi materijalne kulture i arheološkoj hronologiji datira se negde između X-XI vekova. Posebno na nekropoli ukazuju ostatci skeleta, u kojoj su bili sahranjeni hrišćanski autohtoni stanovnici. Bogati i raznovrsni arheološki inventor istaknut je različitim ukrasima dekorativne ženske bižuterije, veoma visokog kvaliteta kao u radu tako i u materijalu, ovo su dokazi jedne bogate prošlosti ovog regiona. Filigranski radovi od zlata i srebra sa urkasnim i vrednim kamenjima kao i sa raznovrsnim motivima sa vizantijskim imitacijama sigurno prezentiraju radove neke lokalne radionice koja veoma mnogo pokazuje kreativne, zanatske i umetničke sposobnosti lokalnih majstora ali na drugoj strani i reflektira na dobrobit i visoki ekonomski status pokojnika sahranjeni tu. Osim bogatog arheološkog inventara koja su artefakti sa velikom ne definisanom vrednošću, veliki dokaz u aspektu fizičkog antropološkog dokumentiranja pružali su ostaci kostiju (skeleta) osoba sahranjenih tu.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 003098

Naziv: Matičane - srednjovekovna nekropola-Bregu i Ajetit

Klasa: Lokalitet Arkeologjik

Institucija: AIK

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Priština

Grad / Selo: Matičane-Pristina

Lokacija: Bregu i Ajetit

Poštanski fah: 10000

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkeologjike - SRB

Period: Rani Srednjivek

Vek: IX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.