Kompleks Stare Čaršije (Priština)

Status

Vrsta zaštite: Ostalo Data e Mbrojtjes: 02/278/1967

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2013

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2014-2015

Istorijat

Kompleks Stare Čaršije predstavlja celinu spomenika koji se nalaze u kulturno-istorijskoj zoni grada Prištine. Ovaj kompleks u sebi sadrži sledeće spomenike: - Čaršija džamiju, - Stari šadrvan; - Kosovski muzej; - Džamiju Jašar Paše kao i - Sahat Kulu. Ovaj kompleks obuhvata grupu urbanih zgradiizgrađenih od XIV do XIX veka. Sve ove zgrade se nalaze u jezgru istorijske zone grada Prištine.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 003086

Naziv: Kompleks Stare Čaršije

Klasa: Ansambël

Institucija: RCKN - Priština

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Priština

Grad / Selo: Priština

Lokacija:

Poštanski fah: 10000

Naziv ulice: "Nazim Gafurri"

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XIV

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.