Arheološka nalazišta Plandište i Ševarik u Donjoj Brnici (Priština)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 02-117/80

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Istorijat

Lokalitet perioda Kasnog Bronzog i Rano Gvozdenog doba u Donjoj Brnjici nalazi se oko pet kilometara severno od Prištine, pozicionirana blizu puta Priština - Podujevo. Ovaj lokalitet kategorizova je u grupu ravnih nekropola gde posle spaljivanja pokojnika, preostali pepeo postavljen je u urnu i posle sahranjen u pojedinačne grobove ili grupnim koji su bili ravni a ne tumulni i koji su poznati arheološkoj literaturi kao ‘nekropole polja sa urnama’. Na osnovu studija metoda podizanja ovih grobnica, konstatovano je da su one bile izgrađene, od glatkih rečnih kamena i kamenih ploča. Ovaj je lokalitet istražen krajem pedesetih godina i opet tokom osamdesetih godina odmah posle slučajnog nalaza jedne urne. Od ovog otkriča ova je kultura poznata kao Kultura Donje Brnice.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 002927

Naziv: Arheološka nalazišta Plandište i Ševarik u Donjoj Brnici

Klasa: Lokalitet Arkeologjik

Institucija: AIK

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Priština

Grad / Selo: Donja Brnica

Lokacija: Plandište & Ševarik

Poštanski fah: 10000

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkeologjike - SRB

Period: Bronzano doba

Vek:

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.