Crkva Svetog Đorđa – Runovića (Prizren)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 02-956/64

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012 - 2014

Istorijat

Crkva Svetog Đorđa – Runovića nalazi se u Istorijskom jezgru Prizrena, na trgu „Šadrvan“, tačnije u dvorištu Saborne crkve Svetog Đorđa. Objekat su krajem XV veka i početkom XVI veka podigla braća Runović i posvećen je Svetom Đorđu. Kasnije je, krajem XIX veka, sagrađena Saborna crkva pod istim imenom, tako da je stara crkva više služila za čuvanje ikona i drugih crkvenih relikvija. Objekat pripada tipu srednjovekovnih porodičnih crkava, pravougaone osnove sa apsidom i bila je trobrodna, što je utvrđeno prilikom iskopavanja sprovedenih 1994. godine. Prilikom tih iskopavanja otkriveni su deo narteksa i groblje oko crkve, kao i grobnice braće Runović. U periodu 1994-95 objekat je restauriran i konzerviran spolja i iznutra, a tom prilikom je uređen i prostor oko objekta. Crkva je u sadašnjem stanju jednobrodna. Objekat je građen rečnim kamenom, sa poluobličastim svodom u unutrašnjosti, dok je sa spoljašnje strane pokriven dvovodnim krovom. Krov je prvobitno bio obložen kamenim pločama, a kasnije je prilikom restauracija izvedenih u periodu 1994-1995 obložen olovnim pločama. Unutar objekta se na jugozapadnoj strani nalazi grobnica mitropolita Mihajla (1733-1818). Enterijer crkve se ističe po freskama koje datiraju iz XVII veka. U periodu od 2005. do 2007. godine izvedene su određene restauratorske intervencije, kojom prilikom je popravljen oštećeni kamen i opeka u zidovima, prozori i vrata su zamenjeni novim, postavljeno je olovo na krovnom pokrivaču, a izvršena je i popravka maltera u unutrašnjosti.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 002899

Naziv: Crkva Svetog Đorđa – Runovića

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Prizren

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Prizren

Grad / Selo: Prizren

Lokacija: Centar grada, na trgu “Šadrvan”

Poštanski fah: 20000

Naziv ulice: Marin Barleti 1

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Kasni Srednjivek

Vek: XIV

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.