Ilirski tumuli u blizini Švanjskog mosta kod Ujze (Djakovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 1967

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Istorijat

Ova nekropola pripada period Kasnog Gvozdenog doba (VII-VI p.n.e.) i tokom arheoloških istraživanja izvedenih tokom 2011, iztražene su pet humke, sa veoma bogatim arheološkom inventarom I utvrđenom vremenskom hronologijom i konsolidacijom Dardanskog etniciteta, odnosno, njihovog etnokulturnog jedinstva. Nalazi se oko 800 m. jugozapadno od Švanjskog mosta. Obred sahranivanja (inhumacija) sa slobodnim ukopavanje tela i grobovima uramljenim rečnim kamenom, reflektira jedno od obreda sahranjivanja domorodačkog stanovništva, pored onoga sa spaljivanjem pokojnika (incernacija).

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 002893

Naziv: Ilirski tumuli u blizini Švanjskog mosta kod Ujze

Klasa: Lokalitet Arkeologjik

Institucija: AIK

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Djakovica

Grad / Selo: Ujza

Lokacija: Tumba

Poštanski fah:

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkeologjike - SRB

Period: Bronzano doba

Vek:

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.