Novobrda Dvorac (Novo Brdo)

Status

Vrsta zaštite: Ostalo Data e Mbrojtjes: 1948

Vrsta zaštite: Specialna Zastitna Zona Data e Mbrojtjes: 2008

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 01.10.2014

Istorijat

Na jednoj maloj planini između Prilepnice i Krive Reke, na oko 30-35 km zapadno od Gnjilana i oko 39 kilometara na jugoistoku Prištine, čuvaju se ruševine srednjovekovne tvrđave Novog Brda. Na osnovu dokumenata otkrivenih do danas, Novo Brdo se pod ovim imenom po prvi put pominje u prvim decenijama XIV veka, pod imenom Nuovo Monte. Kaljaja Novog Brda (Artana), imenovana kao “Ostaci srednjovekovne kaljaje”, datira iz XIII-XIV veka. Kaljaja je bila u zaštitnoj funkciji tokom različitih perioda. Međutim, obijašnjenja i teoretske pretpostavke o starosti kaljaje smeštene su između srednjeg veka i antičkog doba. U prvom veku (p. n. e), grčki autor Strabon je u svom delu "Geographica" pomenuo urbane Ilirske gradove, koji su sebe nazivali starim gradovima (Polis arhaia). Osim Scupit (Skoplje), Naissusit (Niš), on pominje i naselja iznad Ulpijane, grad Veletin u Janjevu, i grad iznad Novog Brda (Artana). Lokacija Novog Brda (Artane) poznata je kao rudarsko naselje, oblast ruda srebra i zlata a bila je poznata i po razvoju kovaonica i sečenju sitnog novca. Kaljaja se uzdiže na jednom veoma strateškom brdu koje posmatra teren i sve ostale manje kaljaje, okrenute od nje kako bi dobijale povratne signale komunikacije. Izgradnja pripada tipu tvrđave. Kaljaja se sadrži od dva dela, takozvana gornja Kaljaja i donja Kaljaja. Gornja Kaljaja ima šest kula; istočna i zapadna kula su pravougaonog oblika, dok su preostale četvrtastog, a površine su od oko 0.05 hektara. Pristup gornjoj kaljaji je moguć samo sa istočne strane. Sa ostalih strana nagib brda je veoma strm ka dolini. Na istočnoj strani teren se postepeno podiže i prelazi najedno manje brdo, na gornjoj visoravni, ispod koje se nalaze ruševine veće srednjovekovne crkve tipa katedrale.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 002856

Naziv: Novobrda Dvorac

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Gnjilane

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Novo Brdo

Grad / Selo: Novo Brdo (Artana)

Lokacija: Novo Brdo (Artana)

Poštanski fah: 16000

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkeologjike - SRB

Period:

Vek:

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.